Nie jesteś sam! Wspólna droga w chorobie nowotworowej dzięki fundacjom takim jak OnkoCafe. Odcinek 40

28.02.2024
00:49:06

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej pełnią organizacje pacjentów?

W najnowszym odcinku programu ,,Po pierwsze Pacjent” Monika Rachtan rozmawia z Anną Kupiecką, prezeską  Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, o tym jaką rolę  organizacje pacjentów odgrywają w poprawie jakości życia osób zmagających się z chorobą nowotworową. Rozmowa rzuca światło na to, jak w ciągu ostatnich lat zmieniła się onkologiczna strona służby zdrowia w Polsce, jakie zmiany są jeszcze konieczne oraz dlaczego istotne jest, aby ludzie korzystali z badań przesiewowych. Dyskusja podkreśla także znaczenie wsparcia na każdym etapie choroby, nie tylko od strony medycznej, ale także emocjonalnej, oraz to jak fundacje takie jak OnkoCafe pomagają wypełniać luki w systemie opieki zdrowotnej, oferując pacjentom i ich rodzinom niezbędne wsparcie.

Początki OnkoCafe 

Anna Kupiecka, prezeska Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, stanowi żywy przykład tego, jak osobiste doświadczenie obcowania  z chorobą nowotworową  może przekształcić się w misję niesienia pomocy innym. Diagnoza raka piersi, którą usłyszała w 2010 roku, nie tylko postawiła przed nią życiowe wyzwanie, ale również zainspirowała do działania. Początkowo, poszukując wsparcia i informacji założyła na Facebooku grupę wsparcia ,,Fakraczki”. W tym wirtualnym miejscu, kobiety dotknięte chorobą nowotworową mogły dzielić się swoimi doświadczeniami, zdobytymi w procesie leczenia. Wspólna walka, wzajemne wsparcie i zrozumienie, które tam znalazły, stały się fundamentem dla dalszych działań Pani Anny.

W 2014 roku, chcąc rozszerzyć zakres pomocy i przenieść działalność wsparcia na szerszy poziom, Anna Kupiecka zdecydowała o formalnym założeniu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej. Fundacja szybko stała się miejscem, gdzie osoby zmagające się z nowotworem oraz ich bliscy mogą znaleźć nie tylko wsparcie emocjonalne, ale również dostęp do rzetelnej wiedzy i porad specjalistów.

Misją fundacji od początku jej istnienia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom zmieniającym się z chorobą nowotworową oraz ich rodzinom. Działalność OnkoCafe opiera się na przekonaniu, że wsparcie emocjonalne, dostęp do rzetelnej wiedzy medycznej i możliwość wymiany doświadczeń z innymi pacjentami stanowią nieodłączny element procesu leczenia i rekonwalescencji.

Przez lata fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, dzięki niezłomnej determinacji swojej założycielki i wsparciu licznych wolontariuszy, specjalistów oraz darczyńców, rozwinęła szeroką gamę działań. Od organizowania spotkań i warsztatów, przez prowadzenie Klubu Pacjenta, aż po indywidualne konsultacje z ekspertami.

Kompleksowa misja Fundacji OnkoCafe
Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej od momentu swojego powstania stawia sobie za cel nie tylko walkę z nowotworami, ale przede wszystkim wsparcie osób zmagających się z tą chorobą na każdym etapie jej przebiegu. Misja fundacji wykracza poza tradycyjne pojęcie leczenia, obejmując holistyczne podejście do pacjenta, które akcentuje równie ważne aspekty psychologiczne, społeczne i edukacyjne.

Centralnym punktem działalności OnkoCafe jest Klub Pacjenta OnkoCafe, miejsce, gdzie pacjenci i ich bliscy mogą znaleźć przestrzeń dla siebie – zarówno do wymiany doświadczeń, jak i uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, warsztatach czy konsultacjach z ekspertami. Fundacja zdaje sobie sprawę, że choroba nowotworowa jest wyzwaniem nie tylko dla ciała, ale i ducha, dlatego stawia na wszechstronne wsparcie, które pomaga pacjentom odzyskać równowagę życiową i siły do walki z chorobą.

Indywidualne konsultacje z ekspertami, w tym psychoonkologami, dietetykami czy onkologami, stanowią kolejny filar działalności fundacji. Dostęp do specjalistycznej wiedzy i porad na każdym etapie choroby jest nieoceniony, a możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji online, telefonicznie czy stacjonarnie otwiera przed pacjentami nowe możliwości w zakresie leczenia i dbania o własne zdrowie.

Edukacja społeczna i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów to kolejne ważne zadania, które fundacja stawia sobie za cel. Poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych, warsztatów i szkoleń, OnkoCafe dąży do zmniejszenia liczby zachorowań i promuje zdrowy styl życia. Równocześnie, reprezentując interesy pacjentów onkologicznych, fundacja aktywnie uczestniczy w dialogu na temat poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dążąc do lepszej dostępności nowoczesnych metod leczenia.

Siedziba fundacji przy ulicy Madalińskiego w Warszawie jest otwartą przestrzenią, do której każdy potrzebujący może przyjść – zarówno po radę, jak i wsparcie emocjonalne. Ta dostępność i gotowość do pomocy na miejscu podkreślają unikatowy charakter OnkoCafe jako organizacji, która zawsze stawia pacjenta na pierwszym miejscu.

Rozwój opieki onkologicznej w Polsce na przestrzeni lat
Transformacja opieki onkologicznej w Polsce w ostatnich latach świadczy o znaczących postępach w dziedzinie onkologii, zarówno pod względem dostępu do leczenia, jak i wsparcia psychologicznego dla pacjentów. Anna Kupiecka rzuca światło na ewolucję systemu zdrowia, który coraz bardziej zaczyna doceniać i integrować aspekty psychologiczne w leczeniu nowotworów.

„W ciągu ostatniej dekady obserwujemy przełom w podejściu do leczenia onkologicznego w Polsce. Unity onkologiczne, wprowadzenie pakietu onkologicznego oraz rola koordynatorów opieki to tylko niektóre z inicjatyw, które zmieniają oblicze polskiej onkologii” – mówi Anna Kupiecka. Gość odcinka podkreśla, że te zmiany nie tylko ułatwiają pacjentom nawigację po skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej, ale również zwiększają efektywność leczenia dzięki bardziej spersonalizowanym ścieżkom terapeutycznym. Co więcej, ewolucja tych procesów umożliwia pacjentom szybszy dostęp do nowoczesnych terapii.

Jednakże, jedną z najbardziej znaczących zmian jest wzrost świadomości społecznej i akceptacji wsparcia psychologicznego. Kupiecka wskazuje na ogromny postęp w postrzeganiu psychoonkologii przez pacjentów. Dawniej  specjaliści musieli przekonywać pacjentów do skorzystania z psychologa, obecnie to pacjenci aktywnie szukają wsparcia, co świadczy o zmianie mentalności i rosnącej świadomości znaczenia opieki holistycznej w procesie leczenia.

Równie ważną rolę w rozwoju onkologii w Polsce odegrały organizacje pacjentów. Praca na rzecz pacjentów, nie tylko poprzez bezpośrednie wsparcie i edukację, ale także przez działania na rzecz lepszych rozwiązań systemowych, ma nieocenione znaczenie. Fundacje i stowarzyszenia pacjenckie stanowią nie tylko platformę wsparcia i wymiany doświadczeń dla osób dotkniętych chorobą, ale również działają na rzecz zwiększenia dostępności i jakości leczenia. Dzięki ich działaniom, pacjenci onkologiczni nie są pozostawieni sami sobie, lecz otrzymują kompleksową pomoc, począwszy od momentu diagnozy, przez cały proces leczenia, aż po wsparcie po jego zakończeniu.

Ich działalność uzupełnia luki w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w nawigacji po skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej. Organizacje pacjentów odgrywają kluczową rolę w humanizacji medycyny, podkreślając, że leczenie nowotworów to nie tylko terapia medyczna, ale również opieka nad człowiekiem w jego holistycznym wymiarze.

Dalsze usprawniania opieki onkologicznej 

Anna Kupiecka, w kontekście dynamicznie rozwijającej się opieki onkologicznej w Polsce, podkreśla potrzebę dalszego usprawnienia systemu zdrowotnego dla osób zmagających się z nowotworami. Kluczowym obszarem, który wymaga intensyfikacji działań, jest poprawa koordynacji i dostępności opieki. Wdrażanie zintegrowanego podejścia z aktywnym udziałem koordynatorów opieki może znacząco wspierać pacjentów w trakcie skomplikowanego procesu leczenia, minimalizując stres i niepewność.

„Znaczącym krokiem ku poprawie opieki jest również rozszerzenie kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii. Istnieje  konieczność zwiększenia ich roli w wczesnym wykrywaniu nowotworów, diagnozie i wstępnej opiece nad pacjentami. Taka zmiana nie tylko przyspieszyłaby proces leczenia, ale również zmniejszyła obciążenie ośrodków onkologicznych. Ponadto, ułatwiłoby to dostęp do specjalistycznej opieki dla pacjentów w bardziej zaawansowanym stadium choroby, poprawiając ogólną jakość i wydajność systemu zdrowia” – komentuje Anna Kupiecka.

Gość odcinka podkreśla także znaczenie wsparcia psychoonkologicznego oraz edukacji zdrowotnej jako kluczowych elementów opieki onkologicznej. Integracja wsparcia psychologicznego z planem terapeutycznym i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów oraz ich bliskich. Dodatkowo, szybki dostęp do nowoczesnych terapii i usprawnienie wczesnej diagnostyki stanowią niezbędne elementy w zwiększaniu szans na wyleczenie. Wszystkie te działania, w połączeniu z dobrymi trendami refundacyjnymi, mają na celu nie tylko poprawę opieki nad obecnymi pacjentami, ale również efektywniejszą walkę z nowotworami na wszystkich etapach – od profilaktyki po leczenie.

Program „Po pierwsze Pacjent” jest dostępny na wielu platformach, w tym na Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcasts.

 

Transkrypcja

Monika Rachtan
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu "Po pierwsze pacjent". Ostatnio, gdy gościem był Igor Grzesiak, rozmawialiśmy o organizacjach pacjentów, przedstawiając tylko teorię ich działania. Dziś zaprosiłam przedstawiciela tych organizacji, by na przykładzie pokazać, jakie korzyści płyną z ich działalności. Moim, a przede wszystkim Waszym gościem, jest Ania Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie.

Ania Kupiecka
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.

Monika Rachtan
Aniu, wracając do słów Igora, który wspomniał o różnorodności organizacji pacjentów, od małych po te prowadzące wielkie kampanie, zdradź nam swoją misję. Czy myśląc o działaniach, skupiasz się na ogóle, czy też indywidualny pacjent jest dla Ciebie ważny?

Ania Kupiecka
W każdej kampanii, niezależnie od jej wielkości, centralne miejsce zajmuje pacjent. Działania te docierają do pojedynczych osób, czasem zmieniając ich życie. Dlatego nie rozróżniam działań na duże czy małe - wszystkie tworzą efekt końcowy, który przynosi pomoc odpowiednią dla każdego. Niezależnie od tego, czy działanie pochodzi od małego stowarzyszenia czy wielkiej organizacji, ważne jest, ile pomocy możemy przekazać jednostce i jak efekty te się mnożą.

Monika Rachtan
Moje hasło brzmi "Po pierwsze pacjent" - pacjent w centrum uwagi, system opieki zdrowotnej skupiony na pacjencie. Jak oceniasz nasz system opieki zdrowotnej w kontekście pacjentocentryzmu?

Ania Kupiecka
Niestety, nasz system jeszcze nie jest w pełni nastawiony na potrzeby każdego pacjenta, głównie z powodu ograniczonych zasobów. Nasza fundacja utrzymuje bezpośredni kontakt z pacjentami, co pozwala nam zauważyć, że indywidualna opieka często nie jest dostateczna. Mimo że inicjatywy takie jak Krajowa Sieć Onkologiczna mogą przynieść poprawę, brakuje nam kadry i środków finansowych. Organizacje pacjentów, działając od najmniejszych po największe, częściowo wypełniają tę lukę, ale wciąż jest wiele do zrobienia.

Monika Rachtan
Przypomniała mi się sytuacja, kiedy odwiedziłam Waszą fundację i widziałam, jak bezpośrednio reagujecie na potrzeby pacjentów. Czy często spotykacie się z prawdziwymi, niezaplanowanymi historiami ludzi?

Ania Kupiecka
Tak, często spotykamy się z przypadkowymi ludźmi, którzy trafiają do nas szukając pomocy. Od kiedy mamy siedzibę dostępną z ulicy, coraz więcej pacjentów odwiedza nas spontanicznie. To pokazuje, jak ważne jest, by organizacje pacjenckie były dostępne i otwarte. Takie spotkania są dla nas bardzo cenne i motywujące.

Monika Rachtan
Czy możesz podać adres Waszej siedziby, aby każdy, kto potrzebuje pomocy, mógł się do Was zwrócić?

Ania Kupiecka
Nasza siedziba znajduje się na ulicy Madalińskiego 50/52, lokal u30, naprzeciwko sklepu Żabka, w Warszawie. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Nasza obecność i dostępność to klucz do realnej pomocy i wsparcia dla osób potrzebujących.

Monika Rachtan
Bardzo dziękuję w imieniu pacjentów za tę deklarację chęci niesienia pomocy, bo w trudnych chwilach ważne jest, aby wiedzieć, że jest ktoś, kto naprawdę chce pomóc. A jak wyglądał Twój najtrudniejszy moment w życiu? Mówiłaś o załamaniu, diagnozie, kryzysie.

Ania Kupiecka
Mój najtrudniejszy moment przypadał na okres około trzeciej-czwartej chemioterapii. Mój organizm był już bardzo zniszczony, m.in. przez dwie szybkie operacje wymagane z powodu agresywnego nowotworu. Byłam wtedy bardzo osłabiona. Diagnoza raka piersi w wieku 43 lat kompletnie zmieniła moje życie. Chemioterapie silnie mnie osłabiły, również psychicznie. Przyszło załamanie, chciałam zrezygnować z leczenia, myślałam, że i tak umrę. Pomoc przyszła od innych pacjentek, w tym siostry zakonnej, którą poznałam na rehabilitacji. Zadeklarowała, że będzie ze mną do końca mojej terapii. To wsparcie, jakie otrzymałam od niej i innych kobiet, zmotywowało nas do założenia fundacji.

Monika Rachtan
To inspirująca historia. Pacjenci często narzekają na brak informacji i wsparcia. Czy z perspektywy czasu zauważasz, że system opieki zdrowotnej i podejście do pacjenta się zmieniły?

Ania Kupiecka
Tak, widzę ogromną zmianę. Poprawiła się organizacja leczenia, powstały Unity i pakiet onkologiczny, wprowadzono koordynatorów. Zmieniły się również ścieżki leczenia, np. w raku piersi. Wprowadzono wytyczne dotyczące psychoonkologii, co znacznie poprawiło dostęp do wsparcia psychologicznego. Co ważne, zmieniło się podejście pacjentów i ich rodzin do korzystania z pomocy psychoonkologa, co jest teraz bardziej powszechne. Kilka lat temu trzeba było przekonywać pacjentów do korzystania z takiej pomocy, co było wyzwaniem. Teraz jednak obserwujemy duże zainteresowanie i nawet kolejki do psychologów i psychoonkologów w naszej fundacji.

Monika Rachtan
Zwracasz uwagę na to, jak ważna jest pomoc, którą oferujesz, wykorzystując swoje doświadczenia i wiedzę o systemie. Możesz wesprzeć, doradzić, co zrobić, aby uzyskać lepszą opcję terapii. Twoje lata pracy z pacjentkami pozwalają Ci działać jak psychoonkolog praktyk.

Ania Kupiecka
Zdecydowanie działam jako organizator, wsparcie, doradca i edukator. Mimo że psychoonkologia to poważna dziedzina, od początku działalności naszej fundacji współpracujemy z psychologami i psychoonkologami. Już od drugiego roku działalności zaprosiłam do współpracy wybitną psychoonkolog Adriannę Sobol. Razem kształtowaliśmy pracę fundacji, wpływając na postrzeganie psychoonkologii przez pacjentów, personel medyczny i media. Nasza współpraca z SWPS-em i praktyki dla przyszłych psychoonkologów są dowodem na to, jak ważna jest profesjonalna opieka w tym zakresie. Nie jestem specjalistą psychoonkologii, ale współpraca z ekspertami znacząco poszerzyła moją wiedzę.

Monika Rachtan
Rozmawiamy o postępach w onkologii, które są ważne nie tylko dla pacjentów, ale dla całego społeczeństwa. Ale jakie obszary wciąż wymagają uwagi, aby poprawić sytuację pacjentów onkologicznych?

Ania Kupiecka
Kluczowe jest wprowadzenie koordynowanej opieki i poszerzenie kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Onkologia powinna być dostępna nie tylko w specjalistycznych placówkach, aby pacjenci byli wcześniej diagnozowani i leczeni już na poziomie POZ. Ponadto, pacjenci po zakończonym leczeniu powinni wrócić do podstawowej opieki zdrowotnej, co zwiększyłoby wydolność ośrodków onkologicznych. Ważne są także programy przesiewowe i wcześniejsze diagnozowanie nowotworów. Mimo dobrych trendów w refundacji leków, problemem jest zbyt późne zgłaszanie się pacjentów do lekarza, co prowadzi do diagnozowania zaawansowanych nowotworów.

Monika Rachtan
Czyli kluczowa jest wcześniejsza diagnostyka i lepsza organizacja opieki.

Ania Kupiecka
Tak, musimy poprawić wcześniejsze diagnozowanie nowotworów i zwiększyć dostępność programów przesiewowych. Niska frekwencja w programach przesiewowych, jak na przykład w mammografii, jest problemem. W innych krajach udział w takich programach jest znacznie wyższy, co przekłada się na lepsze wyniki w leczeniu nowotworów.

Monika Rachtan
Dlaczego, Twoim zdaniem, tak wiele kobiet w Polsce nie korzysta z bezpłatnych badań przesiewowych, mimo narzekania na system opieki zdrowotnej? Mamy możliwość bezkolejkowego sprawdzenia stanu zdrowia, a jednak tylko 36% uprawnionych kobiet decyduje się na badanie.

Ania Kupiecka
Nie uważam, że te kobiety lekceważą swoje zdrowie. Problemem jest brak zaufania do systemu opieki zdrowotnej i potrzeba odbudowy tego zaufania, aby zwiększyć uczestnictwo w programach przesiewowych. Kluczowa jest edukacja na temat znaczenia badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania nowotworów. Mimo że leczenie raka piersi w Polsce jest na wysokim poziomie, wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że wczesne wykrycie choroby może oznaczać pełne wyleczenie lub leczenie umożliwiające lepszą jakość życia.

Monika Rachtan
Jak doszło do wykrycia Twojej choroby?

Ania Kupiecka
Moje ciało samo dało mi znać o chorobie. Zauważyłam kroplę krwi w biustonoszu. Jednak nie wszystkie kobiety doświadczają tak oczywistych sygnałów. Prowadzimy badanie, które ma na celu zrozumienie, dlaczego kobiety nie uczestniczą w badaniach przesiewowych. Brakuje danych wyjaśniających tę sytuację, więc ważne są działania, które odpowiedzą na to pytanie i zaproponują rozwiązania.

Monika Rachtan
Czy często spotykasz się z historiami pacjentek, które zaniedbały badania profilaktyczne i później odkryły nowotwór?

Ania Kupiecka
Tak, często słyszymy trudne historie o kobietach, które z różnych powodów nie przeszły badań i zbyt późno wykryły chorobę. Takie sytuacje są obciążające emocjonalnie i często wymagają wsparcia psychologicznego. Ważne jest, aby skupić się na leczeniu, zamiast obwiniać się za to, co mogło zostać zrobione inaczej. Podkreślam, że ważniejsze jest leczenie niż walka, ponieważ pojęcie walki może być dodatkowo obciążające. Zamiast tego zachęcam do aktywnego działania i podejmowania ważnych decyzji leczniczych.

Monika Rachtan
Zapytałam o trudne historie, myśląc, że mogą one przekonać zdrowe kobiety do regularnych badań. Ale czy możesz opowiedzieć o pozytywnej historii pacjentki, która dzięki programowi przesiewowemu wykryła nowotwór na wczesnym etapie i wszystko zakończyło się dobrze?

Ania Kupiecka
Oczywiście, są takie przypadki. Choć częściej towarzyszymy pacjentkom w trudniejszych sytuacjach, to również zdarzają się historie, które kończą się pomyślnie. Jedna z takich historii dotyczy wojskowej, która dzięki badaniom przesiewowym wykryła nowotwór. Była ona bardzo zdecydowana i przygotowana na leczenie, co zaimponowało mi jej postawą. Mimo początkowych obaw, skupiła się na działaniu i szybko wróciła do pracy. Podobna sytuacja dotyczyła pani Marysi, która również szybko wykryła guzek. Początkowy lęk i panika ustąpiły po lepszym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami leczenia. Te historie pokazują, jak ważne jest wczesne wykrywanie nowotworów i dostęp do wiarygodnych informacji.

Monika Rachtan
Czy często spotykasz się z pacjentkami, które przyznają, że zaniedbały badania profilaktyczne, a później odkryły nowotwór?

Ania Kupiecka
Tak, często słyszymy o przypadkach, gdzie nowotwór był wykrywany późno ze względu na zaniedbanie badań. Są to trudne historie, w których kobiety obwiniają się za niepodjęcie wcześniejszych działań. Jednak zamiast skupiać się na przeszłości, ważne jest, by koncentrować się na obecnej sytuacji i dostępnym leczeniu. Naszym zadaniem jest wspieranie pacjentek, nie tylko przez leczenie medyczne, ale i pomoc psychologiczną, aby pomóc im poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami.

Monika Rachtan
Czy udało się zmobilizować panią Basię, o której wspomniałaś, do leczenia?

Ania Kupiecka
Tak, pani Basia jest teraz w kontakcie z naszym psychologiem. Po pierwszych wizytach jest znacznie spokojniejsza. Zmiana tonu głosu i nastawienia od początku rozmowy do jej końca jest wyraźnym sygnałem, że nasze działania przynoszą efekty. Pani Basia jest teraz bardziej zmotywowana do leczenia i kontynuowania terapii, co daje nam poczucie, że nasza pomoc ma realny wpływ na poprawę jej sytuacji.

Monika Rachtan
Rozmawiałyśmy głównie o kobietach, ale kampania „Prostata historia” skupia się na mężczyznach, cierpiących na raka prostaty i promuje działania edukacyjne związane z profilaktyką. Dlaczego zdecydowałaś się skupić na tej męskiej tematyce?

Ania Kupiecka
Zainteresowanie tematem mężczyzn wynikło z naszej wcześniejszej kampanii na temat raka piersi, która pokazała, jak ważna jest rola mężczyzn w życiu kobiet chorujących na nowotwory. Mężczyźni zaczęli pytać o swoje problemy zdrowotne, co skłoniło nas do rozszerzenia naszych działań również na raka prostaty. Chcieliśmy dostarczyć mężczyznom nowoczesnej i mądrej edukacji na temat tej choroby, ponieważ zauważyliśmy brak takich informacji. Kampania "ProstaTaHistoria" rozpoczęła się od wywiadów z żonami mężczyzn chorujących na raka prostaty, co pokazało potrzebę większej edukacji i wsparcia również dla mężczyzn.

Monika Rachtan
Czy w ramach fundacji odbywają się specjalne spotkania dla mężczyzn, takie jak grupy wsparcia?

Ania Kupiecka
Tak, organizujemy spotkania i grupy wsparcia dla mężczyzn, które cieszą się dużym zainteresowaniem. To pokazuje, jak ważne jest stworzenie przestrzeni, w której mężczyźni mogą otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu i chorobie. Nasze działania mają na celu zmobilizowanie mężczyzn do dbania o swoje zdrowie i korzystania z dostępnej pomocy.

Monika Rachtan
Co dla Ciebie oznacza humanizacja medycyny?

Ania Kupiecka
Dla mnie humanizacja medycyny to przede wszystkim odczarowanie onkologii, lekarza jako guru i pacjenta jako roszczeniowego. Chodzi o przybliżenie onkologii do poziomu normalności, gdzie lekarz i pacjent są partnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest wyleczenie. Humanizacja to również pokazanie, że każdy z nas może wpływać na poprawę jakości opieki medycznej poprzez budowanie pozytywnych relacji i otwartą komunikację.

Poprzednie odcinki

21.02.2024
00:41:53

Nietrzymanie moczu – więcej niż medyczny problem. Odcinek 39

Nietrzymanie moczu, mimo iż często postrzegane jest jako problem stricte medyczny, ma również głęboki wymiar społeczny

14.02.2024
00:37:16

SLA – diagnoza, której nikt nie chce usłyszeć. Odcinek 38

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA), znane również jako choroba Lou Gehriga, jest poważnym i rzadkim schorzeniem, które atakuje neurony ruchowe w mózgu i rdzeniu kręgowym

07.02.2024
00:26:17

Najtrudniej się dodzwonić! Jak pomaga Rzecznik Praw Pacjenta? Odcinek specjalny

Wymagajmy jakości. Wybierajmy placówki, które stawiają na jakość i zgłaszajmy nieprawidłowości Rzecznikowi Praw Pacjenta

31.01.2024
00:58:46

Krajowa Sieć Onkologiczna – jakie korzyści odniesie Pacjent? Odcinek 36

Opieka onkologiczna w Polsce odgrywa kluczową rolę w walce z nowotworami, stanowiąc fundament dla lepszej jakości życia pacjentów

24.01.2024
00:57:10

Nie je, nie pije… czyli żywienie pozajelitowe. Odcinek 35

Żywienie  pozajelitowe to metoda, która w Polsce rozwija się już od 40 lat.

17.01.2024
00:52:37

Serce muzyki, siła pomocy. Jurek Owsiak i WOŚP. Odcinek 34

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat angażuje się w dostarczanie nowoczesnego sprzętu medycznego do polskich szpitali

00:00:00