Partnerzy

Partnerzy

Więcej na www.ippez.pl

Mam zaszczyt współpracować z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w ramach mojego programu „Po pierwsze Pacjent”. Instytut, założony w 2004 roku, działa na rzecz poprawy sytuacji pacjentów i promuje postawy prozdrowotne wśród obywateli. Przez lata swojej działalności, Instytut zdobył zaufanie jako instytucja wiarygodna i transparentna, skupiająca wokół siebie zarówno organizacje pacjenckie, jak i ekspertów z zakresu ochrony zdrowia.

Wizją Instytutu jest stanie się kluczowym partnerem w procesie podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej. Misją jest wspieranie rozwiązań systemowych, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów i kształtowanie prozdrowotnych postaw w społeczeństwie.

Z Instytutem łączy mnie wspólny cel – chcemy, by głos pacjenta był słyszany i zrozumiany. Dlatego z radością współtworzę i propaguję treści edukacyjne dotyczące praw pacjentów i znaczenia zdrowia w życiu każdego z nas. Ta współpraca umożliwia mi dotarcie do szerszego grona odbiorców i przekazanie ważnych informacji w przystępnej formie. Dziękuję Instytutowi za cenne partnerstwo i zaangażowanie w realizację mojej misji.

Partnerzy

Więcej na www.amara.pl

Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o. dołączył do grona naszych cenionych partnerów w ramach inicjatywy „Po pierwsze Pacjent”. AMARA, będąca jednym z pionierów polskiego przemysłu farmaceutycznego, od momentu założenia w 1994 roku, nieustannie dąży do innowacji i doskonalenia świadczeń zdrowotnych.

Przez lata swojego istnienia, AMARA zdobyła liczne wyróżnienia, potwierdzające jej rolę jako lidera w branży farmaceutycznej. Dzięki takim partnerom jak AMARA, możemy realizować naszą misję – zapewnienie, że głos pacjenta jest słyszany i szanowany. Ta współpraca umożliwia nam szerzenie edukacji i świadomości na temat praw pacjentów oraz znaczenia zdrowia w naszym życiu.

Serdecznie dziękuję Zakładowi Farmaceutycznemu AMARA za to cenne partnerstwo i zaangażowanie w realizację naszych wspólnych celów.

Partnerzy

Więcej na www.hoyavision.com

Firma Hoya Corporation, z siedzibą założoną w 1941 roku w miejscowości Hoya, prefektura Tokio, przez braci Shoichi i Shigeru Yamanaka, dołącza do naszych cenionych partnerów w ramach inicjatywy „Po pierwsze Pacjent”.

Przez ponad 80 lat, Hoya Vision była pionierem w dziedzinie optyki i ochrony zdrowia, stale przełamując technologiczne bariery i dostarczając innowacyjne rozwiązania dla wyraźnego widzenia. Jako uznany na całym świecie dostawca kompleksowych produktów do ochrony wzroku, Hoya nieustannie dąży do doskonalenia jakości życia, poprzez poprawę wzroku i ochronę oczu.Dzięki tej współpracy, możemy dalej promować zdrowie i dobrostan, kładąc nacisk na znaczenie wyraźnego widzenia w realizacji osobistych aspiracji i marzeń pacjentów.

Wspólnie z Pierre Fabre Medicament, będziemy nie tylko promować zdrowy styl życia i świadome podejście do opieki zdrowotnej, ale również inspirować do głębszego doceniania roli, jaką natura i nauka odgrywają w naszym zdrowiu. Nasze podcasty, wzbogacone o ekspertyzy i doświadczenia specjalistów z Pierre Fabre Medicament, zaoferują słuchaczom unikalne spojrzenie na innowacje w medycynie, skuteczność nowoczesnych terapii oraz znaczenie zintegrowanego podejścia do opieki zdrowotnej.

Partnerstwo to otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie edukacji zdrowotnej, pozwalając na głębsze zrozumienie wpływu farmacji i biotechnologii na poprawę jakości życia. Dzięki wspólnym wysiłkom, nasze treści będą nie tylko informować i edukować, ale także motywować do aktywnego dbania o swoje zdrowie, z uwzględnieniem zarówno osiągnięć naukowych, jak i tradycyjnej mądrości opartej na naturze.

Dziękujemy Pierre Fabre Medicament za dołączenie do naszej inicjatywy i za ich zaangażowanie w realizację wspólnych celów. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca będzie miała realny wpływ na podnoszenie świadomości na temat kluczowych zagadnień zdrowotnych i będzie źródłem cennych informacji dla naszej społeczności słuchaczy.

Partnerzy

Więcej na www.roche.pl

Roche, firma z 125-letnią historią, uznawana za jedną z największych firm biotechnologicznych na świecie oraz lidera w dziedzinie diagnostyki in vitro i innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, dołącza do grona partnerów programu „Po pierwsze Pacjent”. Dedykacja Roche w obszarze biotechnologii, jej niewzruszone zaangażowanie na rzecz pracowników, partnerów, interesariuszy, a przede wszystkim pacjentów, odzwierciedla głęboko zakorzenione wartości, które są w pełni zgodne z misją naszego programu podcastowego.

Roche Polska wyróżnia się jako lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych, wspierając na co dzień lekarzy w ich nieustannej walce o zdrowie i życie pacjentów, a także blisko współpracując ze środowiskami akademickimi i medycznymi. Takie zaangażowanie i przywództwo w obszarze innowacji zdrowotnych są nieocenione dla naszych wysiłków w edukowaniu i informowaniu słuchaczy na temat najnowszych osiągnięć i wyzwań w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni firmie Roche za dołączenie do programu „Po pierwsze Pacjent” i za ich gotowość do dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem, które bez wątpienia wzbogacą nasze podcasty.

Szpital, którego historia sięga 1957 roku, ma zaszczyt dołączyć do programu „Po pierwsze Pacjent”. Dziś szpital ten, będąc centrum dydaktycznym w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dysponuje 337 łóżkami i rocznie przyjmuje około 20 tysięcy pacjentów. Placówka ta od 1967 roku nosi imię profesora Witolda Orłowskiego, wybitnego internisty i byłe ordynatora oddziału chorób wewnętrznych.

Jako część programu „Po pierwsze Pacjent”, nasz szpital przyczynia się do promowania edukacji zdrowotnej i rozpowszechniania wiedzy medycznej, co jest szczególnie cenne w kontekście naszych podcastów. Współpraca z tak doświadczoną i cenioną instytucją medyczną pozwala naszym słuchaczom na uzyskanie rzetelnych i głębokich informacji o funkcjonowaniu systemu zdrowotnego, a także o najnowszych osiągnięciach i wyzwaniach w dziedzinie medycyny.

Dziękujemy szpitalowi za współpracę i za jego nieoceniony wkład w realizację naszego celu: informowania, edukowania i inspirowania naszej społeczności do dbania o zdrowie. Razem możemy lepiej zrozumieć i docenić znaczenie opieki zdrowotnej oraz jej wpływ na życie każdego z nas.

Partnerzy

Więcej na www.medicover.pl

Szpital Medicover, prywatna wielospecjalistyczna placówka medyczna, z przyjemnością dołącza do programu „Po pierwsze Pacjent”. Usytuowany w warszawskim Wilanowie, szpital ten rozciąga się na powierzchni 16 tys. m² i oferuje pacjentom wszechstronną opiekę zdrowotną zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Szpital Medicover jest domem dla szeregu specjalistycznych oddziałów, zatrudniających ponad 400 lekarzy oraz 300 pielęgniarek i położnych. Jako część naszego programu podcastowego „Po pierwsze Pacjent”, współpraca z Szpitalem Medicover pozwoli naszym słuchaczom na dogłębne zrozumienie najnowszych trendów i metod w dziedzinie medycyny. Dzięki udostępnianiu wiedzy i doświadczenia specjalistów Medicover, będziemy mogli oferować treści, które nie tylko informują, ale także inspirują i edukują naszą społeczność o znaczeniu zdrowia i nowoczesnych sposobach jego dbania.

Serdecznie dziękujemy Szpitalowi Medicover za przystąpienie do naszego programu i za ich gotowość do współtworzenia wartościowych podcastów, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie świadomości na temat zdrowotnych innowacji. Razem możemy lepiej służyć naszym słuchaczom, dostarczając im rzetelnych informacji i praktycznych porad dotyczących opieki zdrowotnej.

Partnerzy

Więcej na www.dcopih.pl

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, będące jedyną na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną placówką medyczną skoncentrowaną na diagnostyce, leczeniu i wczesnej rehabilitacji schorzeń układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, z przyjemnością dołącza do programu „Po pierwsze Pacjent”.

Centrum to, w wyniku połączenia z Zespołem Szpitalnym Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 1 lipca 2008 roku, oferuje kompleksową opiekę medyczną. W placówce we Wrocławiu przeprowadzana jest szybka diagnostyka i intensywne leczenie chorób płuc, natomiast w Obornikach Śląskich – leczenie pacjentów z gruźlicą i innymi długoterminowymi schorzeniami pulmonologicznymi.

Jako część naszego programu podcastowego, współpraca z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc pozwoli naszym słuchaczom na lepsze zrozumienie skomplikowanych schorzeń układu oddechowego oraz nowoczesnych metod ich leczenia. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem tej wyjątkowej placówki znacznie wzbogaci treść naszych podcastów, dostarczając słuchaczom wartościowych informacji oraz inspiracji do dbania o własne zdrowie oddechowe.

Dziękujemy Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc za dołączenie do naszej inicjatywy i za ich nieoceniony wkład w promowanie zdrowia oddechowego i zdrowotnej edukacji wśród naszych słuchaczy.

00:00:00