Partnerzy

Mam zaszczyt współpracować z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w ramach mojego podcastu „Po pierwsze Pacjent”. Instytut, założony w 2004 roku, działa na rzecz poprawy sytuacji pacjentów i promuje postawy prozdrowotne wśród obywateli. Przez lata swojej działalności, Instytut zdobył zaufanie jako instytucja wiarygodna i transparentna, skupiająca wokół siebie zarówno organizacje pacjenckie, jak i ekspertów z zakresu ochrony zdrowia.

Wizją Instytutu jest stanie się kluczowym partnerem w procesie podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej. Misją jest wspieranie rozwiązań systemowych, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów i kształtowanie prozdrowotnych postaw w społeczeństwie.

Z Instytutem łączy mnie wspólny cel – chcemy, by głos pacjenta był słyszany i zrozumiany. Dlatego z radością współtworzę i propaguję treści edukacyjne dotyczące praw pacjentów i znaczenia zdrowia w życiu każdego z nas. Ta współpraca umożliwia mi dotarcie do szerszego grona odbiorców i przekazanie ważnych informacji w przystępnej formie. Dziękuję Instytutowi za cenne partnerstwo i zaangażowanie w realizację mojej misji.

Więcej na www.ippez.pl.

Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o. dołączył do grona naszych cenionych partnerów w ramach inicjatywy „Po pierwsze Pacjent”. AMARA, będąca jednym z pionierów polskiego przemysłu farmaceutycznego, od momentu założenia w 1994 roku, nieustannie dąży do innowacji i doskonalenia świadczeń zdrowotnych.

Przez lata swojego istnienia, AMARA zdobyła liczne wyróżnienia, potwierdzające jej rolę jako lidera w branży farmaceutycznej. Dzięki takim partnerom jak AMARA, możemy realizować naszą misję – zapewnienie, że głos pacjenta jest słyszany i szanowany. Ta współpraca umożliwia nam szerzenie edukacji i świadomości na temat praw pacjentów oraz znaczenia zdrowia w naszym życiu.

Serdecznie dziękuję Zakładowi Farmaceutycznemu AMARA za to cenne partnerstwo i zaangażowanie w realizację naszych wspólnych celów.

Więcej na www.amara.pl/

00:00:00