Burza o pigułkę „dzień po” – czego dotyczy dyskusja? Odcinek 48

24.04.2024
01:01:22

Decyzja o umożliwieniu zakupu pigułki „dzień po” bez recepty lekarza osobom powyżej 15 roku życia wywołuje liczne kontrowersje w Polsce, stawiając pod znakiem zapytania kwestie etyki zawodowej i odpowiedzialności farmaceutów. W najnowszym odcinku programu „Po pierwsze Pacjent”, Monika Rachtan wraz z dr n. farm. Piotrem Merksem farmaceutą rozmawiają o wpływie tej zmiany na praktykę farmaceutyczną i edukację pacjentów. Dyskusja skupia się także na wyzwaniach, jakie niesie szeroka dostępność antykoncepcji awaryjnej oraz na znaczeniu ścisłej współpracy między farmaceutami a pacjentami w celu zapewnienia bezpiecznego i świadomego korzystania z tego rodzaju tabletek.

Pigułki „dzień po”

Pigułka „dzień po” jest formą antykoncepcji awaryjnej, stosowaną w celu zapobiegania ciąży po niezabezpieczonym stosunku seksualnym lub gdy użyta metoda antykoncepcyjna zawiedzie, tak jak w przypadku uszkodzenia prezerwatywy. To środek, który najlepiej działa, jeśli zostanie przyjęty jak najszybciej po stosunku, idealnie w ciągu 24 godzin, ale jego skuteczność utrzymuje się do 72 godzin.

Antykoncepcja awaryjna nie jest metodą regularnego zapobiegania ciąży i jest zalecana jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Aktualnie tabletka “dzień po” jest wydawana na receptę. Jej działanie opiera się głównie na zahamowaniu lub opóźnieniu owulacji, co zapobiega możliwości zapłodnienia.

W Polsce, po zapowiedzi zmian w ustawodawstwie przez rząd, debatuje się nad możliwością wydawania pigułki „dzień po” bez recepty lekarza w ramach tzw usługi farmaceutycznej. 15 stycznia br. premier Donald Tusk zapowiedział, że pigułki „dzień po” mają być dostępne dla osób powyżej 15 roku życia bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej, w związku z tym konieczne jest wprowadzenia zmian w ustawie. Projekt ustawy zakłada dostępność bez recepty antykoncepcji awaryjnej na bazie octanu uliprystalu.

Regulacja ta ma na celu zwiększenie dostępności tego środka, co jest odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz na praktyki obserwowane w innych krajach, gdzie jak podkreśla gość odcinka farmaceuci często odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu antykoncepcji awaryjnej. Dostępność pigułki „dzień po” bez recepty stawia przed farmaceutami nowe wyzwania etyczne i profesjonalne, wymagając od nich nie tylko wiedzy medycznej, ale również umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami etycznymi.

Edukacja seksualna

W kontekście planowanej zmiany ustawy dotyczącej dostępności pigułki „dzień po” bez recepty, edukacja seksualna i zdrowie reprodukcyjne nabierają nowego znaczenia w polskim społeczeństwie. W Polsce, gdzie temat seksualności często budzi kontrowersje, wprowadzenie tak znaczących zmian w dostępie do antykoncepcji awaryjnej spotyka się z różnymi reakcjami. To podkreśla potrzebę prowadzenia szeroko zakrojonej i systematycznej edukacji seksualnej, która pomaga w zrozumieniu zarówno mechanizmu działania takich środków, jak i ich odpowiedniego stosowania.

Edukacja seksualna w Polsce, zwłaszcza wśród najmłodszych, jest kwestią kluczową. Zdrowie reprodukcyjne i odpowiedzialność seksualna to tematy, które powinny być omawiane otwarcie i bez uprzedzeń. Piotr Merks zwraca uwagę, że pigułka „dzień po” nie powinna być traktowana jedynie jako środek antykoncepcyjny, ale jako punkt wyjścia do edukacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Podkreśla, że prawidłowa wiedza na temat antykoncepcji może przyczynić się do zmniejszenia liczby nieplanowanych ciąż, a także podnieść ogólną świadomość zdrowotną społeczeństwa.

Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy młodzi ludzie stanowią grupę o wysokim ryzyku nieplanowanych ciąż, co często wynika z braku dostępu do rzetelnej wiedzy o metodach antykoncepcji i zdrowiu reprodukcyjnym. W odpowiedzi na te wyzwania, farmaceuci jako dostawcy usług zdrowotnych, mogą odegrać kluczową rolę. Dzięki swojej wiedzy i pozycji mogą prowadzić edukacyjne rozmowy z pacjentami, pomagając im dokonać świadomych wyborów zdrowotnych.

Standardy i procedury wydawania pigułki „dzień po”

W obliczu potencjalnej zmiany ustawy umożliwiającej wydawanie pigułki „dzień po” bez recepty, istotne staje się ujednolicenie i systematyzacja procedur związanych z jej dystrybucją. Piotr Merks, wykorzystując swoje międzynarodowe doświadczenie, zainicjował w Polsce dyskusję na temat odpowiednich standardów, które powinny być wprowadzone w aptekach oferujących tę usługę farmaceutyczną.

Zdaniem Merksa, kluczowe jest stworzenie jasnych i jednolitych procedur, które zapewnią, że każda apteka uczestnicząca w pilotażu, a później w stałym programie, będzie przestrzegała tych samych zasad wydawania antykoncepcji awaryjnej. “To nie tylko kwestia przepisów prawnych, ale również zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentek. Odpowiednie szkolenie farmaceutów jest niezbędne, aby mogli oni kompetentnie doradzać pacjentkom oraz dbać o przestrzeganie etyki zawodowej” – dodaje.

Jednym z proponowanych standardów jest wykorzystanie dedykowanych pomieszczeń konsultacyjnych w aptekach, gdzie pacjentka może w dyskretny i komfortowy sposób porozmawiać z farmaceutą. W Polsce po rewolucji związanej z dostępem szczepień w aptekach, w wielu z nich z znajdują się pokoje opieki farmaceutycznej.

“Procedura wydawania pigułki „dzień po” powinna również uwzględniać potencjalne zagrożenia związane z jej nadużyciem. Z tego względu ważne jest, aby farmaceuci byli wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wiedzę, umożliwiające im właściwe reagowanie na nietypowe sytuacje, jak choćby podejrzenie nadużycia czy manipulacji ze strony osób trzecich. Edukacja i wytyczne dotyczące takich sytuacji powinny być integralną częścią szkolenia farmaceutów” – wyjaśnia farmaceuta.

Wdrożenie tych standardów wymaga współpracy pomiędzy farmaceutami, organizacjami zdrowia publicznego oraz ustawodawcami, aby zagwarantować, że każda interakcja związana z antykoncepcją awaryjną przebiega zgodnie z najlepszymi praktykami i aktualną wiedzą medyczną.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp farmaceutów do dokumentacji medycznej pacjentów jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i skuteczność procedur farmaceutycznych, szczególnie w kontekście wydawania leków wymagających szczególnej ostrożności, takich jak pigułka „dzień po”. Piotr Merks podkreśla, jak ważne jest, aby farmaceuci mieli możliwość wglądu w historię medyczną pacjentów, co umożliwia im dokonywanie bardziej świadomych i bezpiecznych decyzji dotyczących wydawania leków.

“W wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, systemy zdrowotne już umożliwiają farmaceutom dostęp do określonych informacji medycznych pacjentów. Takie rozwiązania pozwalają na lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z interakcjami lekowymi, przeciwwskazaniami oraz indywidualnymi uwarunkowaniami zdrowotnymi pacjentów. Dostęp do dokumentacji medycznej pozwala farmaceutom na przeprowadzenie pełniejszego wywiadu zdrowotnego, ocenę ryzyka i skuteczności leczenia oraz, co najważniejsze, na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta” – wskazuje ekspert.

Procedura wywiadu

Realizacja odpowiedzialnej opieki farmaceutycznej, zwłaszcza w kontekście wydawania pigułki „dzień po”, wymaga przeprowadzenia szczegółowego wywiadu farmaceutycznego. Gość odcinka podkreśla, jak istotne jest dokładne zrozumienie sytuacji pacjentki, jej historii medycznej i aktualnego stanu zdrowia przed podjęciem decyzji o wydaniu antykoncepcji awaryjnej.

Główne obszary wywiadu farmaceutycznego przed wydaniem pigułki „dzień po”:

  • Historia medyczna: Farmaceuta rozpoczyna wywiad od pytania o ogólny stan zdrowia pacjentki oraz o jakiekolwiek istniejące schorzenia lub przewlekłe choroby, takie jak problemy sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy choroby wątroby, które mogą wpływać na bezpieczeństwo stosowania pigułki.
  • Aktualne leki: Ważne jest ustalenie, czy pacjentka przyjmuje jakiekolwiek inne leki, które mogłyby interagować z antykoncepcją awaryjną. Niektóre leki, na przykład te stosowane w leczeniu epilepsji czy zioła jak dziurawiec, mogą obniżyć skuteczność pigułki „dzień po”.
  • Cykl i aktywność seksualna: Farmaceuta pyta o datę ostatniej miesiączki i okoliczności, które doprowadziły do potrzeby stosowania antykoncepcji awaryjnej. Informacje te są kluczowe do oceny ryzyka ciąży i najlepszego okresu do podania leku.
  • Przeciwwskazania: Niektóre stany zdrowia, jak na przykład wcześniejsza ciąża pozamaciczna, mogą być przeciwwskazaniem do użycia pigułki. Farmaceuta musi upewnić się, że nie ma żadnych medycznych przeszkód, które mogłyby stanowić ryzyko dla zdrowia pacjentki.
  • Edukacja i informacja: Piotr Merks zwraca uwagę na konieczność informowania pacjentki o potencjalnych skutkach ubocznych pigułki “dzień po”, takich jak nudności czy zmiany w cyklu miesiączkowym, oraz jak sobie z nimi radzić. Ponadto, farmaceuta powinien omówić z pacjentką dalsze kroki antykoncepcyjne i znaczenie regularnej antykoncepcji.

Prowadzenie wywiadu w odpowiednich warunkach jest równie ważne. Piotr Merks podkreśla, że rozmowa powinna odbywać się w prywatnym, spokojnym otoczeniu, co pozwala na otwarte i szczere odpowiedzi. Wiele aptek jest wyposażonych w specjalne pokoje konsultacyjne, które zapewniają dyskrecję i komfort zarówno pacjentkom, jak i farmaceutom.

Decyzja o liberalizacji dostępu do pigułki „dzień po” stawia przed polskim społeczeństwem szereg wyzwań i możliwości. Dostępność tej formy antykoncepcji bez recepty otwiera nowy rozdział w debacie na temat zdrowia reprodukcyjnego, edukacji seksualnej i roli farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej. Jak pokazuje dyskusja z dr Piotrem Merksem, ważne jest, aby każda zmiana w polityce zdrowotnej była poprzedzona gruntowną analizą i przygotowaniem odpowiednich procedur, które zapewnią bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę nad pacjentami.

Program „Po pierwsze Pacjent” jest dostępny na wielu platformach, w tym na Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcasts.

Źródła

Antykoncepcja awaryjna Janik Kinga, Popławska Monika, Harasim- Piszczatowska Emilia

https://www.termedia.pl/mz/Pigulka-dzien-po-dostepna-bez-recepty,54471.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/tabletki-dzien-po-na-recepte-czy-bez-recepty,262624.html

https://www.gov.pl/web/zdrowie/bezpieczna-antykoncepcja-awaryjna–projekt-rozporzadzenia

Transkrypcja

Monika Rachtan
Debata o pigułce dzień po wciąż toczy się w mediach. Dzisiaj do programu "Po pierwsze pacjent" zaprosiłam Piotra Merksa, który jest trochę odpowiedzialny za to zamieszanie, które pojawiło się w mediach. Cześć Piotr, witam Cię bardzo serdecznie.

Piotr Merks
Dzień dobry, przyznaję się bez bicia.

Monika Rachtan
Powiedz mi, jako farmaceuta, cieszysz się, że pigułka dzień po została trochę przekazana farmaceutom?

Piotr Merks
Od lat walczę o to, by farmaceuci mieli coraz więcej obowiązków i odpowiednich kompetencji, po to, by stawiając czoło nowym, systemowym wyzwaniom, stawali się integralną częścią systemu ochrony zdrowia. To jest moja misja od 20 lat.

Monika Rachtan
Wydajesz się być ambitnym farmaceutą, który zwiedził świat, by zobaczyć, jak opieka farmaceutyczna wygląda globalnie. Czy z taką misją wróciłeś do Polski, aby wprowadzać zmiany?

Piotr Merks
Dokładnie tak. Głównie starałem się poszukiwać uznanych wzorców i światowych ekspertów, pod których skrzydłami mogłem i nadal tworzę zupełnie nową percepcję tego zawodu w Polsce.
Monika Rachtan
Cieszę się, że pigułka dzień po trafiła w ręce farmaceutów. Jak zareagowało środowisko farmaceutyczne i pacjenci na tę informację?

Piotr Merks
To świetne pytanie, ponieważ zarówno środowisko farmaceutyczne, jak i pacjenci zareagowali dość specyficznie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się takiej reakcji, bo w Polsce często nie wiemy, jak to funkcjonuje w innych krajach.

Monika Rachtan
A jak to funkcjonuje w innych krajach?

Piotr Merks
Jako Polska, kraj chrześcijański, jesteśmy bardzo konserwatywni. Spędziłem wiele lat w Wielkiej Brytanii, gdzie kwestie seksualności i zdrowia reprodukcyjnego są traktowane bardzo liberalnie. Podobnie jest w innych krajach, takich jak Australia, Kanada czy Finlandia, które są liberalne w tych kwestiach. W Polsce dopiero zaczynamy zmierzać w tym kierunku, co uważam za absolutnie właściwe. Świat się zmienia, co można zauważyć na platformach takich jak Netflix, gdzie seksualność jest otwarcie traktowana. Nie możemy ignorować tego trendu, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie.

Piotr Merks
Ostatnio ktoś mi powiedział, że statystycznie każdy Polak, który rozpoczął życie seksualne, ma średnio 4,82 partnera. Czyli jeśli to przeliczymy, wynika z tego, jakby było osiemdziesiąt. Więc tak to wygląda.
Monika Rachtan
Czyli Więc ta tabletka jest takim zalążkiem do rozmowy o edukacji seksualnej, o tym jak powinniśmy to życie seksualne prowadzić, żebyśmy byli bezpieczni. Tak uważasz?

Piotr Merks
Bo przecież seksualność to nie tylko zajście w ciążę. Seksualność to jest to, co mam wrażenie jest kompletnie przemilczane. Choroby przenoszone drogą płciową. To jest temat bardzo niezagospodarowany. Nie mówi się, nie mówi się o chlamydia, nie mówi się o rzeżączce, nie mówi się o HIV. Ilu pacjentów rocznie w Polsce, prawda? No, łapie kolokwialnie jakąś z tych strasznych na swój sposób infekcji czy też chorób wirusowych, jaką jest HIV. Więc to jest kłopot. I teraz czy możemy sobie pozwolić? Wydaje mi się, że w tej chwili to jest doskonały czas, żeby rozpocząć debatę poprzez dokładnie tabletkę, dzień po rozpocząć temat kolejnej edukacji seksualnej.

Monika Rachtan
Ale powiedziałeś też, że my w Polsce nie rozmawiamy o seksie, że boimy się tego tematu, że traktujemy pigułkę dzień po jako coś złego. A mi się wydaje, że jednak strajk kobiet, to, że my chcemy mieć prawo do legalnej aborcji i to nie w sytuacji, kiedy nasza ciąża jest zagrożona czy kiedy stanowi zagrożenie dla naszego życia i zdrowia, tylko kiedy jest zdrowa. Ale po prostu my chcemy zdecydować o tym, że chcemy tę ciążę usunąć, to jak możemy nie być gotowi na rozmowę o seksie, kiedy chcemy podejmować tak poważne decyzje? A z drugiej strony. Nie wiem, czy ja patrzę na jakąś inną rzeczywistość.

Piotr Merks
Do wszystkiego trzeba podejść w sposób rozsądny, mądry i praktyczny. Również do życia seksualnego, bo życie seksualne jest jednym z nieodzownych elementów naszej egzystencji. Fajnie jest moim zdaniem, jeśli ktoś dobrze trafi, ma wspaniałego partnera partnerkę, gdzie rzeczywiście te życie seksualne się układa. Natomiast niestety to nie jest tak. Ja pamiętam jako trzynastoletni chłopak, kiedyś rozmawiałem ze swoją mamą i mówił Mamo, ja to bym chciał, żeby ta moja pierwsza dziewczyna była moją ostatnią. No niestety. Od scenariusza pierwotnego, prawda? Propagowane też na różnych lekcjach, dajmy na to religii. Niestety troszeczkę się rozwinąłem w tym kierunku. I powiem szczerze, z uwagi na to, że moja mama jest akurat lekarzem, jest osobą świadomą. Niestety tak było, że rodzice byli rozwiedzeni w jakiś sposób, więc to rzutowało, że nie mam aż takiej edukacji seksualnej jak bym chciał, ponieważ to było z perspektywy kobiety. Mama mnie w jakiś sposób mówiła co powinienem, jak powinni się zachowywać w tej inicjacji, bo wiadomo, to był taki okres, kiedy dziewczynki zaczęły mi się podobać itd.

Piotr Merks
Taty nie miałem w swoim życiu, mam syna, więc staram się już od tego młodego wieku, gdzie ma dziewięć lat. Kiedy już pyta mnie o to, co to jest seks itd. Staram się do tego bardzo mądrze podchodzić, też jako na swój sposób. Ja mam lekko upośledzone dzieciństwo, bo nie miałem tego elementu męskiego, który w moim przekonaniu, powiedzmy takiej rodzinie typowo składającej się z mężczyzny i kobiety, ten ojciec powinien mieć taką rolę tego edukatora. No ja tego nie mam, ale mama, wydaje mi się poradziła sobie doskonale. Po pierwsze nigdy mi nie zabraniała, bo wiedziała, że i tak to zrobię. To jest to pierwsze, ale drugie, żebyś zrobił to z głową, tak, żebyś był na to przygotowany.

Monika Rachtan
Czy uważasz, że apteka może być takim miejscem, w którym ta rozmowa może być przeprowadzona właśnie o seksie? Jak zrobić to bezpiecznie? Jak zrobić to zdrowo? Jak zrobić to z głową?

Piotr Merks
To może zacznijmy od tego, jak to jest za granicą, bo wiele zarzutów, które wpłynęły pod moim kątem, to skąd ja w ogóle wyrwałem taką procedurę, że w jakiś sposób może naruszać pewną intymność. Ja skorzystałem z wzorców uznanych na świecie w krajach, które są tysiąckroć bardziej liberalne niż Polska w kontekście pożycia seksualnego i tam coś takiego funkcjonuje. Ale ja o tym powiem o dobrych rzeczach i o gorszych i o rozwiązaniu, Co możemy z tym zrobić, prawda? Więc pytanie, pytanie i moja odpowiedź w tym temacie. Dla mnie oczywiście bardzo ważnym elementem tego wszystkiego jest zdrowie i bezpieczeństwo kobiety, prawda? Do tej pory nie wynaleziono tabletki dzień po dla mężczyzny, bo tak niestety nie jesteśmy fizjologicznie stworzeni. Niemniej jednak.

Monika Rachtan
Dzień przed.

Piotr Merks
No dokładnie. Niemniej jednak od razu powiem, że w Wielkiej Brytanii zmapowano seksualność nastolatków. To jest coś, czego my w Polsce jeszcze nie robimy. To czy gdzieś tam jakieś ośrodki komercyjne próbują coś robić. Niemniej jednak to nie jest częścią narodowej strategii zdrowia. I teraz co to znaczy zmapowanie seksualności nastolatków? To patrzymy, w których Anglicy popatrzyli, bo ja powiem tak miałem takie szczęście. Mnie zawsze szczęście w jakiś sposób dopisywało w kontekście bycia we właściwym czasie i we właściwym miejscu, poznając właściwe osoby. W Anglii było dokładnie tak samo. Po pierwsze przeprowadziłem pierwszy pilotaż tabletki dzień po, więc dokładnie sytuacja jest podobna jak w Polsce. Ja pracowałem w ośrodku w Cambridge. Tam się wszystkie pilotażu działy wszystkich usług właściwie jakie sobie wymyślimy w zakresie opieki farmaceutycznej i stwierdzono Zobaczcie, że są takie miejsca w Anglii, gdzie trzy nastolatki rozpoczynają pożycie. U nas ta granica rozpoczęcia nie widzieć.

Monika Rachtan
W ogóle tego problemu, że może nie problemu w ogóle tej sytuacji, że nastolatki mogą w Polsce uprawiać seks.

Piotr Merks
Seks, ale na szczęście na szczęście nie. Na szczęście. Ciężko mi tutaj się wypowiadać, bo nie jestem seksuologiem. Natomiast polska inicjacja to 18 lat, czyli z reguły jest osiemnastka i w czasie osiemnastki mój pierwszy raz. Z partnerem. W Anglii jest to obniżone trzynaście lat. Czy to źle, czy dobrze? Ciężko powiedzieć, ale problem nie było tak naprawdę inicjacja. Problemem był to, że powstawały dzieci z tego i że naprawdę dzieci miały dzieci i państwo tego podeszło. Po pierwsze, one niby same się utrzymać. Ja staram się pokazać duży, duży obrazek, Także to nie wszystko jest zero jedynkowe. Jest jeszcze pośrodku, prawda? A mam wrażenie, że tabletkę dzień po. Na skutek tych pewnych reakcji na to, co zaprezentowaliśmy jako organizacja, tak potraktowaliśmy. Natomiast nie można na to patrzeć zero jedynkowo. 0/1, prawda? Bo tak jak powiedziałem, jest też szary odcień pośrodku. No i teraz co się stało? I stwierdzono, że czas mapować. No to zaczęto od edukacji chłopców. Co zrobiono? Zaczęto edukować seksualnie, że rzeczywiście jak?

Piotr Merks
Używa się narządów. To może z tego się zrobić dziecko, prawda? Kwestia jest tylko taka, czy będzie chciane, czy nie będzie chciane, bo tak jak mówię, dochodzi używka, dochodzi alkohol, a później jesteśmy obarczeni odpowiedzialnością w.

Monika Rachtan
Wieku trzynastu lat.

Piotr Merks
Tak więc pomyślmy sobie, pomyślmy o sobie, o nas, o czym myślałem generalnie jak miałem trzynaście lat? No na pewno nie myślałem jeszcze o reprodukcji, to absolutnie nie. Niemniej jednak dziewczynki mi się podobały i byłem świadomy, że rzeczywiście jestem odmiennej budowy niż niższy niż koleżanki z klasy. Więc to jest ważne. Już to mnie ciekawiło. I teraz tą ciekawość trzeba by było w jakiś sposób skierować na właściwe tory. Bo tak jak mówię, nie każdy ma szczęście, żeby w domu ktoś mu powiedział. Mamy sytuację. Mam bardzo dużo znajomych, których rodzice są bardzo konserwatywni i oni są naprawdę na swój sposób biedni, bo rozmawiają, nie rozmawiają z dziećmi na ten temat. Oczywiście ja sobie postanowiłem, że jestem bardzo liberalne w kontakcie seksualności, a przypomnę, że w 2007 roku wydałem jednego dnia 29 tabletek dzień po 29. To jest niewiarygodne. To był generalnie jeden z Bali. Na uniwersytecie w Cambridge. Na pewno państwo znacie. To jest jedna z bardzo dużych uczelni. I tam jest apteka w samym centrum, naprzeciwko dokładnie tego miejsca, gdzie ten bal się odbywa.

Piotr Merks
A było tak, że to była z soboty na niedzielę, a w niedzielę oczywiście te piękne panny, pięknie wystrojone przychodziły do mnie po tabletkę dzień po. Nie zapomnę. W poniedziałek po całym weekendzie dzwoni do mnie główna szefowa z tej firmy, w której pracowałem. To słyszałem, że pobiła rekord Anglii. Sprzedałeś 29, Polak sprzedał, Polak sprzedał. Powiem tak my mamy opinię bardzo konserwatywnych, natomiast tak jak ja powiedziałem, ja może troszeczkę reprezentuje przede wszystkim profesjonalizm. O tym też dzisiaj będę chciał mówić, że moją misją, moją religię zostawiam w domu i moje przekonania. Natomiast przede wszystkim pomagam ludziom. Dzisiaj mówimy o pacjentach. To mi się strasznie podoba. Po pierwsze pacjent, więc ja mówię po pierwsze pacjent, pacjentka. W tym wypadku dla mnie jest to sytuacja.

Monika Rachtan
Nie do.

Piotr Merks
Jej potrzebę. Więc wrócę jeszcze do tego. No i ten ból tak się właśnie skończył, że tych, tych młodych studentek absolwentem przyszło aż 29, co wywołało niesamowitą, że tak powiem, burzę w Anglii. Ale pozytywne oczywiście. Pamiętam, że nominowana do nagrody w Anglii za farmaceutę, który osiąga absolutny hit sezonu w kontekście.

Monika Rachtan
Zostałeś gwiazdą pigułki dzień po.

Piotr Merks
Tak, tak, tak, tak chciał powiedzieć niebieski filmów jak to Blue mówi. No prawie, ale ale ale zostałam gwiazdą generalnie sezonu, jeśli chodzi o tabletkę dzień po. Więc od tego też czasu temat mnie bardzo wciągnął i stwierdziłem, że czekałem bardzo na to, żeby w Polsce ten temat wrócił właśnie.

Monika Rachtan
Mówiąc o edukacji seksualnej. Chciałabym wrócić do takiego tematu, który jest dziś bardzo aktualny, czyli edukacja zdrowotna dzieciaków w szkołach ma się pojawić już we wrześniu. I powiedz mi, czy Twoim zdaniem ten temat seksualności, edukacji seksualnej powinien być także elementem tego przedmiotu edukacja zdrowotna? Bo ja pamiętam, że np. za moich czasów było tak, że my mieliśmy wychowanie do życia w rodzinie, ale niestety na wielu takich lekcjach zamiast odbywać się wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z prezerwatywą czy tabletki antykoncepcyjne, odbywał się język polski czy matematyka. Więc zastanawiam się, jak to powinno być obecnie rozwiązane.

Piotr Merks
A ja teraz patrzę nawet po powiedzmy rówieśnika mojego syna. Dziewczynki dojrzewają znacznie szybciej i dziewczynki tak naprawdę w klasie jego rozpoczęły jako pierwsze dyskusje o w ogóle seksualności, to jakie narządy, kto ma itd. I on dopiero zaczął do mnie wracać. Co ciekawe, nie do mamy, tylko do mnie. No w sumie się cieszę, bo to znaczy, że mi ufa jako tacie i zaczął mnie pytać właśnie o te różnice. Więc powiem tak ja się bardzo cieszę, że tabletka dzień po też porusza temat zdrowia reprodukcyjnego, bo to jest. Bo to jest temat. Ja też o tym powiem, jak to zostało zmarnowane na świecie. Wyjściem do tabletka tabletka dzień po jest oczywiście po to, żeby pomagać kobietom w kontekście zapobiegania ciąży. Ale z drugiej strony w Anglii był też proces po pierwsze wskazujący na kilka tematów, czy np. sytuacja z mojego się powtórzy się też czasami, które, które przerobiłem, to są tysiące pacjentek, które które miały styczność ze mną i otrzymało tabletkę dzień po, kiedy przychodzi dużo starszy partner, bardzo, bardzo stary partner z młodą dziewczyną.

Piotr Merks
Ja przypomnę, że w Anglii jest tabletka dzień po dostępna poniżej 15 roku życia nieodpłatnie w ramach tzw. systemu Pension Group dyrektyw. To jest to jest taka kampania, która pozwala na to, że ta tabletka w ogóle jest za darmo i generalnie w ramach tego procesu przychodzi partner dużo starszy i mówi, że chce kupić dla tej dziewczynki od razu w Anglii. Ta procedura wywiadu. Kim pan jest dla tej dziewczynki?

Monika Rachtan
Zapala się czerwona lampka.

Piotr Merks
I teraz zobaczcie ja zostałem postawiony w sytuacji osoby zgodnie z. Legislacja, że farmaceuta ma taki paragraf w odpowiedniku prawa farmaceutycznego, że wiele rzeczy dzieje się w kontekście jego personalnej decyzji klinicznej i jego dyskrecji. I co było bardzo ważne. Ja zwróciłem na to uwagę, bo kim w ogóle jest ten człowiek? Bo to mógł być wiemy. To mogło być molestowanie klasyczne. Więc

Monika Rachtan
jako odpowiedź uzyskałeś.

Piotr Merks
Powiem tak po pierwsze ja w tym wypadku nie za nie zaopatrzyłem w tabletkę dzień po, bo mam jasną procedurę, która mówi, że w takich sytuacjach muszę zgłosić do odpowiedniego organu. To jest zupełnie ta sama sytuacja. Teraz się roześmiać na pewno. No śmiali. Są różnego rodzaju produkty, które służą do higieny intymnej dla kobiet na bazie pewnego składnika, który jest składnikiem bomby. I teraz, jeśli sprzedawałem więcej niż 12 opakowań, przyszła pani innego wyznania zawinięta w chustkę i mówi, że poprosi 12 opakowań. Więc w tym momencie musiałem zgłosić na policję. Serio, Bo taka była procedura.

Monika Rachtan
No ale masz procedurę, wiesz co masz robić, bo na samym początku programu powiedziałem, że właśnie to przez ciebie w Polsce pojawiło się to zamieszanie przy pigułce dzień po. Dlaczego? Może wyjaśnijmy też naszym widzom, że Ty mówisz jasno o tym, że oczywiście dostęp jest potrzebny, dostęp jest bardzo dobry. To, że to farmaceuta podejmuje decyzję, też jest dobre, bo w wielu krajach w Europie i na świecie dokładnie w ten sposób to wygląda, ale że nie może odbywać się to w taki sposób, że przychodzę do ciebie, staję przed okienkiem i mówię dzień dobry, poproszę pigułkę dzień po, a ty mówisz.

Piotr Merks
Proszę podpisz.

Monika Rachtan
Podpisz. Dzięki, Wydajesz. Do widzenia. Świetnie. Bo ja, kiedy usłyszałam po raz pierwszy o tym, że będzie dostęp, to się ucieszyłam. Mówię łał, fajnie. Ale potem mi zaczęły się pojawiać pytania i nawet zrobiłam taki komentarz z mgr Martyną Paśnik, którą znasz. Pozdrawiamy Martynę i Martynę. Tak otworzyła oczy mówi Martyna. Ale ty wydasz każdemu tą pigułkę, a ona mówi No nie? No bo wiesz, ja muszę wywiad zrobić, ja muszę iść do pokoju konsultacji i ją. Kurcze, przecież to trzeba napisać jakąś całą procedurę, żeby tym farmaceutą.

Piotr Merks
I apteki mają pokoje konsultacji. Kolejne pytanie, które właśnie mi zadają Państwo często moi drodzy, w Pandemii stał się jeden bardzo dobry. Dobry. Dobra rzecz się wydarzyła. Mianowicie weszły szczepienia w aptekach. Ja przypomnę, że apteki świetnie prowadził 40% tak naprawdę obrotu szczepionkami w kontekście zaszczepienia populacji. COVID-19 to zrobiły apteki. Więc to są miliony naprawdę ciężkiej pracy, miliony dawek podanych przez farmaceutów, żeby pomóc populacji zdobyć odporność na tego strasznego wirusa, który zabił masę ludzi. I my w tym momencie musieliśmy się przygotować, więc te konsultacje ogólnie w większości są, ale musicie też być tego pewni. To nie jest tak, że wszystkie apteki będą zaraz realizowały tabletkę dzień po. To jest tak jak ze szczepionkami.

Monika Rachtan
Są takie pilotażu na początku.

Piotr Merks
Ale ze wszystkim tak jest. W Anglii też nie wszystkie apteki szczepią i nie wszystkie apteki robią tabletkę dzień po. Mamy jeszcze oczywiście kwestię, klauzulę sumienia, którą też dzisiaj poruszę, bo to jest temat profesjonalizmu. To jest jeden z moich ulubionych tematów, więc na pewno konsultacja nie będzie prowadzona za pierwszym stołem, kiedy jeszcze krzyczy ktoś obok. Czy długo to jeszcze będzie trwało? No bo to jest taki klasyczny scenariusz z apteki, który nam gdzieś tam z tyłu głowy krąży, że ktoś już popędza. To nie jest, to nie jest, że tak powiem, porada lekarska czy coś takiego. Tutaj trzeba szybko, bo to jest jak w sklepie, bo okienko, bo jest następne. Nie, nie, my idziemy w kierunku tego, żeby jednak apteka była miejscem, gdzie nie jest McDonald, tylko generalnie prawda, trzeba poczekać. Ja zawsze się pytam moich, moich, moich pacjentek, czy pani chce jak McDonaldzie, czy pani chce w restauracji? Bo w McDonaldzie to jest raz, dwa, trzy paski i nie ma tematu.

Piotr Merks
A w restauracji jest trochę fajnie. Nawet jak idziemy na randkę to restauracja jest fajna, bo się zajmą itd. Ja wolę restauracje, żeby ktoś do mnie przyszedł, ze mną, porozmawiał, pyta się o wywiad. Wywiad podzieliliśmy generalnie na 3 główne sekcje. Po pierwsze wywiad medyczny, w którym badamy predyspozycje pacjentki do zaopatrzenia w tabletkę dzień po. Na to zwracam uwagę. Dałem przykład Podczas mojej ostatniej wizyty Ministerstwie Zdrowia powiedziałam o ciąży pozamacicznej. Ciąża pozamaciczna przebyta niedawno dyskwalifikuje kompletnie do wydania tabletki dzień po. Na poziomie apteki absolutnie trzeba od razu iść do ginekologa. Taka jest, taka jest, taka jest procedura, która jasno to określa.

Monika Rachtan
Co mogłoby się stać pacjentce, która przyjęła taką tabletkę, A była u niej ta ciąża pozamaciczna.

Piotr Merks
Tak jak powiedziałem, bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć negatywnych, których scenariusze są dla nas nawet prawdopodobnie w części nieprzewidywalne. Może się wydarzyć wiele rzeczy. Tak samo, kiedy mam pacjentkę z padaczką. Jeśli nie zrobimy wywiadu, my też nie wiemy, co się może wydarzyć. Ona obniża próg pobudliwości, może dostać wstrząsu. I teraz, co ciekawe, ona może zrobić to w samochodzie, kiedy wyjdzie z apteki na przykład. Tak więc ja muszę mieć ten wywiad, muszę mieć to podstawowe. Pacjentka ma migotanie przedsionków. Tak też generalnie jedno z przeciwwskazań jest migotanie przedsionków, przyjmowanie leków przeciw zakrzepicy. A zioła niektóre nawet notabene, które w Polsce są bardzo popularne np. dziurawiec, też jest przeciwwskazaniem, że jeśli pacjentka nadużywa, ale powinna być świadoma tego, że ma jakieś przeciwwskazania w tym temacie. Ja zwracam też uwagę tak w ramach takiej konsultacji również mówię o tym, jak tę tabletkę przyjąć i z doświadczenia wiem, że często pacjentki mają delikatne miłości, ale tym dość można sobie spokojnie zaradzić, kiedy wypijesz dobrą szklankę wody i zjeść ciasteczko.

Piotr Merks
Ja zawsze miałem w swojej aptece w Anglii ciasteczko po to, żeby zjeść dobre ciasteczko, prawda? Wcześniej tzw. podkładzik, prawda? Te moje konsultacje przebiegały naprawdę w atmosferze świetnej życzliwości. Nawet zabawne, bym powiedział na swój sposób, ale procedura z procedurą. Powiem tak gdybym był na tym etapie, że wtedy wiedziałbym, że w Polsce wchodzi ta, ta usługa, zrobiłbym badanie satysfakcji z usługi, jaką realizowałem.

Monika Rachtan
Myślę, że przekonać ministerstwo.

Piotr Merks
Myślę, że 10 na 10. Myślę, że ministerstwo to jest przekonane, że to ma wejść. I ja też kibicuję i nawet na spotkaniu z panią ministra zdrowia jasno wybrzmiało z mojej strony jako przewodniczącego organizacji, że my naprawdę jesteśmy za, bo to jest kolejny duży krok w kontekście opieki farmaceutycznej, bez względu na to, czy to wejdzie jako usługa farmaceutyczna, jako świadczenie. My generalnie podpisujemy się pod całą akcją, ale leki są dobrodziejstwem ludzkości, ale stosowane bezpiecznie.

Monika Rachtan
O co jest dzisiaj kłótnia w mediach społecznościowych między farmaceutą?

Piotr Merks
Powiem tak ciężko mi się bardzo do tego odnieść z uwagi na to, że my mamy chyba taką tendencję jako środowisko, że lubimy się spierać, ale wydaje mi się, że większość kłótni jest z reguły, które w ogóle się generują ogólnie też w Polsce. Z niewiedzy. Bo tak jak powiedziałem, ilu jest farmaceutów, którzy kiedykolwiek w Polsce to robili? Ja uważam, że większość osób, które do mnie zwracają się w dziwny sposób niegrzeczny itd. Że to szaleństwo itd. Po prostu nie wiedzą jak to funkcjonuje. Po to, po to. Cieszę się strasznie, że dzięki współpracy ze Śląską Izba Lekarska z Panią Prezes Justyną Kaźmierczak udało nam się zrobić pierwszy webinar, który co ciekawe.

Monika Rachtan
Polecam.

Piotr Merks
Bardzo ciekawy webinar naprawdę, który odwiedziło 600 ponad osób i też bardzo dużo obejrzało. I tam pokazaliśmy model angielski, amerykański i kanadyjski. I pokazaliśmy, że po pierwsze w tych krajach usługa tabletki dzień po prowadzona przez farmaceutę zyskała top topów satysfakcji pacjentek. One były nieszczęśliwe. Notabene, jeśli mówimy o kobiecie i gdzie farmacja jest kobietą, farmacja jest kobietą w Kanadzie, to Kanadyjki poszła o krok dalej. Powiedziały, że tak świetnie Temat tabletki dzień po się rozwinął i tak im się podobała ta profesjonalna konsultacja farmaceutyczna, że one chcą, żeby antykoncepcja była też wydawana. Regularna antykoncepcja w aptekach. I tak się stało. No tak.

Monika Rachtan
Bo to nie jest coś, czego nie może zrobić farmaceuta mając 5 lat studiów za sobą, ale ogrom wiedzy. Tylko po prostu muszą być ku temu warunki i procedura.

Piotr Merks
Ależ oczywiście teraz. Pytałaś mnie, o co pytamy. Pytamy oczywiście o to, jak wygląda okres, jak się rozkłada. Generalnie kiedy jest menstruacja, kiedy jest krwawienie, to to jest ważne w kontekście tego, że ta efektywność zależy też od. W którym momencie cyklu pacjentka do nas przyjdzie, prawda? Mamy sytuacje różne, np. była pacjentka, która miała przypadkowy seks, uprawiała przypadkowy seks z partnerem, którego poznała. Zdarza się. Wiadomo, każdy ma różny temperament. Ja zawsze cytuję taki dowcip, który był gdzieś tam na jednej z uczelni o filozofii filozoficznej sprzedawane są tacy mężczyźni mój pan, profesor i kobiety, którzy robią ten seks codziennie, uprawiają go. Są tacy, co uprawiają go raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. I są też tacy, którzy generalnie uprawiają go raz na rok. No i z końca sali dobiega taki dźwięk i tam ktoś się śmieje Co tam pan Może pan być grzeczny, proszę pana profesora, to już jutro. Więc więc. Więc domyślam się, że tutaj będzie spontanicznie i takie rzeczy mogą się, mogą się dziać, prawda?

Piotr Merks
Drugi temat Była impreza. Pacjentka regularnie przyjmowała tabletki, tabletki antykoncepcyjne, złożoną tabletka antykoncepcyjna. Niestety było tak, że wypiła za dużo wina, zwymiotowała to wtedy, ale między tym zwymiotowała itd. Niestety doszło do kontaktu seksualnego z partnerem regularnym. No i przyszli do mnie, no i mówią do mnie Nie zapomnę tego. No wiesz mówi Peter Pharmacy ustnie. Mówią do mnie Wiesz, robimy to co to, co robi kobieta z mężczyzną. No i słuchaj, pomóż. Ja mówię nie ma problemu, słuchajcie, idziemy, robimy, robimy wywiad itd. Co się wydarzyło? Oczywiście oznaczam, Dokumentuję to w systemie dokumentacji elektronicznej papierowej. Mamy. Mamy dwa dokumenty papierowy i elektroniczny. Zostawiamy ślad po wizycie opisujemy co się wydarzało, odtwarzamy odpowiednią sytuację, że pacjentka zwymiotowała tabletkę. Wtedy daje jej tabletkę, tabletkę dzień po. W Anglii jest jeszcze lepiej, bo są dwa preparaty, właściwie trzy. Pierwszy to jest to, to. To jest odpowiednik polskiej Escapelle 1500. I drugi jest właśnie

Piotr Merks
To jest drugi. Możemy. Jedna działa to 72 godzin, druga 120. I my poruszamy się w tym dużym oknie terapeutycznym, gdzie możemy pomóc albo tym, albo tym. I teraz To jeszcze jest kwestia taka, że dla jednych kobiet nadaje się jedna, dla drugich kobiet nadaje się druga kwestia, np. wagi. Tutaj też o tym też się nie mówi w mediach.

Monika Rachtan
Bo w Polsce obecnie jest plan na jedną na 1 rodzaj.

Piotr Merks
Natomiast oczywiście ja też jestem za tym, żeby rozszerzyć. Już powiem szczerze, zaczęliśmy, dzisiaj zaczęliśmy bardzo duże badanie europejskie, żeby zobaczyć, jak wygląda ten temat w innych krajach. Bardzo się cieszę. Wszyscy generalnie farmaceuci globalnie mi pomagają pokazać kolejny fajny dane. Powiem tak są dwa kraje, które są bardzo liberalne, ale nie do końca za zgodą farmaceutów. Tam widocznie lobby farmaceutyczne było zbyt słabe, żeby podkreślić decydentom bezpieczeństwo pacjenta, bo tak jak powiedziałem, ja to się zawsze boję takiej sytuacji, w której politycy mają swoją pewną nonszalancję i często nie analizują pewnych rzeczy i nie obserwują trendów naukowych, tylko coś się dzieje, wola polityczna, to się.

Monika Rachtan
Dzieje. Tak było w tym przypadku. Podobnie prawda.

Piotr Merks
Tak się dzieje. Natomiast tak jak mówię, no fajnie jest, że uważam, że Polska powinna być wdzięczna, że ma ludzi, którzy są w stanie ten temat poprowadzić tak, jak to należy. Więc. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego, co było kontrowersyjne ten nadzór. Mamy dwie opcje. Powiem państwu sytuację z tego tygodnia. Zaraz po tych wszystkich burzach skontaktowałem się z kolegami innych, innych, że tak powiem, tych samych organizacji tożsamych w innych częściach Unii Europejskiej. Poza i. Sytuacja bardzo ciekawa. Nie wiem czy wiecie, ale w Anglii wchodząc np. do konsultacji po tabletkę dzień po mamy możliwość wzięcia ze sobą świadka.

Monika Rachtan
Możliwość, ale.

Piotr Merks
Niekoniecznie, ale nie konieczność. I teraz była sytuacja, w której w której farmaceuta by nie chciał tego świadka. A co się okazało? Pacjentka, która z nim weszła, Była to 43 letnia, dojrzała kobieta, która mówi poproszę tabletkę ci posiadła do dokumentacji, a teraz mówi Jak mi nie dasz pudełka, diazepanu, to generalnie ja wyskakuję, ściągam stanik, i mówię że mnie zgwałciłeś. No i oczywiście stało się. Ona wybiega goła lata po aptece. Tak to opisywał kolega. No i finalnie skończyło się zawieszeniem farmaceuty. 8 miesięcy bez pracy był, bo toczyło się śledztwo, czy rzeczywiście był problem czy nie. Okazała się oczywiście narkomanem. Okazała się generalnie pacjentką, która robi to regularnie, wymusza w ten sposób. My dopiero do tego etapu się zbliżamy.

Monika Rachtan
Tak, bo ja myślę, że osoby, które chcą zrezygnować z tej procedury, które mówią, że ona jest niepotrzebna, tak naprawdę nie zastanawiają się nad tym, co się może wydarzyć ze strony pacjentów w stronę farmaceutów, że to już to przerobiła, że już to przeżyłaś, bo też gdzieś pojawiło się w mediach społecznościowych takie stwierdzenie co ten Merks gada o tych procedurach, jak on nie zna polskiego społeczeństwa, bo siedział tyle lat w Anglii i tam ludzie są inni, a Polacy nie są na to gotowi. Jak to skomentujesz?

Piotr Merks
Świetny proces. Jako Polak to chyba raczej znam chyba swój, swój kraj i jako osoba, która ma na swoim koncie 232 badania przekrojowe z zakresu praktyk farmaceutycznych, czyniącym mnie absolutnie liderem w Polsce i nie tylko za granicą. Mnie cały świat zatrudnia, bo to co w Polsce pokazuje z jakim sukcesem wdrażamy i te badania naprawdę się noszą, one są cytowane kilkaset razy rocznie, a chyba Merksa trzeba oceniać z perspektywy jego badań naukowych i sukcesu globalnego, prawda? Bo słowo ekspert to nie 220 tu i tu dziennie na mediach społecznościowych, tylko dorobek naukowy, prawda? To jest kwestia oczywiście do tego podejścia, co rozumiem pod kątem eksperta. Słowo ekspert w Polsce często nadużywane.

Monika Rachtan
Czy myślisz, że farmaceuci w Polsce są gotowi na to, żeby przyszła do nich do pokoju konsultacyjnego? Żebym opowiedziała o tym, dlaczego potrzebuję tabletki dzień po? Bo pewnie o to też dostanę. Zapytana i czy są gotowi na to, żeby sobie nie pomyśleć o mnie.

Piotr Merks
W zły sposób. Słuchaj, świetne pytanie Ci bym tak. Zawsze odpowiedzią na to jest moje badanie, a ja od razu wiedziałem, że już to się zbliża. Zrobiłem badanie opinii farmaceutów i muszę Ci powiedzieć jest całkiem nieźle. 85% mówi, że będzie będzie z tym ok. W przypadku szczepień też robiłem takie badanie. Najciekawsza opcja 5% powiedział, że ze względów religijnych nie będą szczepić. Tak w to nie wnikam. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej, ale staram się czasem traktować te rzeczy w sposób, powiedzmy, dość zabawny, prawda? Natomiast tu jest nieźle. 85%. W grupie badanie badanie cały czas trwa, chce i powiedziała, że będzie to robić z poszanowaniem itd. To jest dobry wynik. Naprawdę to jest naprawdę dobry wynik. Ja się bardzo cieszę, że farmaceuci są tak otwarci w tym temacie. Drugi temat tak w kontekście tej podaży nadzorowanej wagi to też nie jest konieczność. Tak od razu. Możesz, ale nie musisz. Ale kwestia jest taka co się stanie, jeśli coś Ci będzie Dajmy na to.

Piotr Merks
Mam wrażenie, że czasem brakuje nam tak jak w przypadku jazdy samochodem. Brakuje nam wyobraźni, co się może wydarzyć. Bo to, że masz prawo jazdy, to nie znaczy, że umiesz jeździć. Tak to wygląda, prawda?

Monika Rachtan
Ale też myślę, że trzeba mieć w ogóle jakieś informacje na temat tego, co się może wydarzyć, bo my merytorycznie.

Piotr Merks
Risk assessment niestety nie jesteśmy.

Monika Rachtan
Gotowi, nie jesteśmy gotowi na tą sytuację. Tak mi się wydaje, że my myślimy, że przyjdziemy do apteki. Ja mówię my pacjenci i weźmiemy sobie cukierek, ale nigdy coś, co jest wydawane w aptece. Nawet ten suplement diety nie jest cukierkiem. To jest coś, co ma wpływ na nasz organizm, na nasze zdrowie. I tutaj trzeba pogodzić interesy obu stron, bo i pacjent musi zostać bezpieczny, i farmaceuta musi zostać bezpiecznie.

Piotr Merks
Ja od bardzo wielu lat uczę farmakologii, farmakokinetyki, czyli wszystko, co generalnie jest związane z lekiem, to jest moja działka. Bezpośrednio mówię, tłumaczę o, omówię, jak zachowuje się lek w ustroju, jak przenika do konkretnych komponentów, gdzie się dostaje ich gęstości, jak głęboko mogą dojść, jak długo się eliminują. To wszystko ma znaczenie. Drugi temat ważna jest ta porada dookoła. Trzecie co się stanie, powiedzmy, kiedy zajdziesz w ciążę jedna z drugą pacjentką? Przecież ja tylko czekam na pozew od Ciebie, że będziesz miała pretensje do mnie albo do właściciela apteki. Każda apteka, która taki pozewt dostanie, zostanie zawieszona w działaniu prawdopodobnie na czas śledztwa. Więc to też są konsekwencje tej sytuacji. I teraz w moim celu jest to, żebyś zażyła. Jak bezpieczniej, żeby ci produkował.

Piotr Merks
A jeśli generalnie widzę, że procedura się powtarza. Wiesz, była taka sytuacja. Miałem niedaleko na osiedlu, gdzie mieszkam, taką osobę, która była bardzo wykształcona, ale ona lubiła generalnie korzystać z życia i ona brała nawet 4 razy w miesiącu i się bardzo źle czuła. Bardzo się źle czuła, ale brakowało tutaj tego elementu edukacji, żeby pójść i po prostu zastosować normalną antykoncepcję.

Monika Rachtan
Czy Ty patrząc w te dokumenty, patrząc w dokumentację medyczną jesteś w stanie to zweryfikować? No chyba właśnie. A jeżeli ja będę chodzić do różnych aptek, dzisiaj, przyjdę do ciebie.

Piotr Merks
Poruszasz bardzo ważny temat. Farmaceuta Najwyższy czas, żeby dostał dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Musimy widzieć sytuację, w której przepraszam, a to już dostałaś jednego lekarza nie mogę Cię wydać. To już jest ten moment. Tu dzwonisz, że tak powiem, bije na alarm, żeby czym prędzej ta kwestia została uregulowana. Farmaceuci mają system w Anglii, który pokazuje, że gdzieś pacjentka już z tego skorzystała. Ale też jeszcze wspomnę. My mamy procedurę ułożoną, coś, co się stanie. Powiem tak ciekawą historię ja pracowałem. Nie wiem, czy mam się chwalić czym, ale tak jak mówię, to staram się. Staram się też państwu powiedzieć, że polscy farmaceuci, którzy jadą do Anglii czy w ogóle gdzieś na Zachód, to nie jest tak, że my od razu lądujemy w ośrodku w Cambridge, który jest prestiżowy i większość pacjentów, których obsługujemy, ma tytuł profesora. Jest elitą. Tak, czasem trafia się na afeny, gdzie dużym problemem jest współżycie np. ojca z córką albo matki z synem. Trafia się do Norfolk, gdzie generalnie jest bardzo wysoka ilość zajścia w ciążę czy nastolatek, czy nastolatków.

Piotr Merks
To też jest problem. Trafia się w miejsca, gdzie choroby przenoszone drogą płciową są naprawdę dużym, gigantycznym problemem. No i trzeba na to w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie. Więc tutaj ta statystyka jasno pokazuje, co robić. Edukacja seksualna. No i trafiłem do jednego z hrabstw, gdzie nie było żadnego lekarza, żadnej kliniki. Jedynym centrum zdrowia oboka była apteka, w której pracował Peter. Niestety było tak, że. Był to dom publiczny. Dosłownie vis a vis 100 metrów. Obsługa pełna, przyjeżdżały samochody, zabierały panie. Ciekawa lokalizacja. Kolejny rekord. Naprawdę. Kolejny rekord wydawania, wydawania. I muszę wam powiedzieć, że ja to staram się powiedzieć, żebyście głośno to usłyszeli. I ta pacjentka do mnie przychodzi Raz, prawda? Później przychodzi drugi raz i przychodzi po raz trzeci. Ja mówię Słuchaj, wiesz co to już jest? Wiesz, już przekroczyliśmy limit. I słuchaj, mamy duży problem, bo powinnaś. Powinnaś generalnie coś ze sobą zrobić. Powinnaś pójść do Centrum Planowania Rodziny. Ja ci daję tutaj numer, który mamy przez aptekę.

Piotr Merks
Tam są bardzo miłe dziewczyny, z którymi też pracowaliśmy, bo wiadomo, że my się wszyscy znamy. Proszę, weź, weź, zajmij się, zajmij się sobą, bo to jest naprawdę niebezpieczne. On mówi do mnie tak Słuchaj, ja piję, ja palę. Ja jestem tak zniszczona. Moje życie w ogóle nie cieszy. Robię to, bo to jest takie mam życie. Po prostu Nie wiesz, co to. Zróbmy sobie. Zastanówmy się, co możemy z tym zrobić. I oczywiście wykonam to. Tak, tak, tak. Więc trochę psychologią, no bo to jest moja praca, to na tym to polega komunikacja z człowiekiem, rozmowa z pacjentem. Po prostu pacjent jest najważniejszy. W efekcie, jak gdyby zdecydowaliśmy się, że kierujemy ją do Centrum Planowania Rodziny. Poszła. Założyli oczywiście miedzianą spiralę, bo to było rozwiązanie, bo przecież nikt wcześniej powiedział, że od polskiego farmaceuty z konserwatywnego kraju chrześcijańskiego 86% katolików dowiedziała się, że jest coś takiego jak spirala HIV w Anglii, która jest rozwiniętym krajem i seksualność jest, że tak powiem, czymś normalnym.

Piotr Merks
Wiecie co było dla mnie największym zwrotem w tej sytuacji? A wróciła do mnie po tygodniu, tak jak Piter przyniosła mi ciastka brytyjskim. I tak dziękuję za to, że mnie nie oceniłeś, tylko że mi pomogłaś. I powiem Wam szczerze to zmieniło. To był game changer w moim życiu. Tak, ja z konserwatywnego kraju. Tak, co niedziela jest w angielskim kościele. Tak, biskup jest moim kumplem. Teraz w ogóle już od lat się przyjaźnimy. Natomiast Natomiast ja nie oceniałem moich pacjentek i słuchajcie, to był game changer. Jak ja czasem słyszę na temat pewnych organizacji, które są bardzo konserwatywnie religijne, żeby przeciwdziałać, żeby nie wprowadzić, żeby zblokować. Generalnie ja nie mogę tego słuchać z bardzo prostej przyczyny, ponieważ alternatywą dla tego zbanowania jest to, że będziemy to korzystać na Dark Markecie na czarnym rynku. I teraz czy ja naprawdę jako katolik z etycznym, moralnym kręgosłupem chcę, żeby. Żeby potajemnie, tak jak narkotyki ludzie dostawali nie wiadomo skąd niewiadomego pochodzenia?

Monika Rachtan
Tym bardziej, że mogą to dostać w aptece. Jest to bezpieczne i wykorzystujemy potencjał farmaceutów, który jest ogromny. Ja tutaj znowu Twitter i znowu i znowu do tego wracam. Ale napisałam ostatnio takiego Twittera, że bardzo się cieszę, że opieka farmaceutyczna jest rozszerzona, bo uważam, że farmaceuci, którzy studiują bardzo ciężko przez 5 lat. Ktoś mnie poprawił, że 5,5 są sprowadzani do roli sprzedawcy w sklepie z lekami, mydła, soli do kąpieli itd. To świetny temat i zostałam tam zlinczowany, że farmaceuci w ogóle się wcale nie czują beznadziejni jak oni tą sól do kąpieli sprzedają i że w ogóle o co mi chodzi? Że czemu ja piszę takie rzeczy, że my wykorzystujemy w Polsce potencjału farmaceutów? A jak usiadłam tu. Z farmaceutą rozmawialiśmy. Jak ona zaczęła do mnie mówić, to ja sobie pomyślałem. Dziewczyna wie tyle, co tak naprawdę. W sumie to byśmy mogli nie chodzić do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w 80% przypadków, gdybyśmy wykorzystywali potencjał farmaceutów i ich wiedzę, którą zdobyli na studiach. I wiesz.

Piotr Merks
Co? Ja to już podkreślam od bardzo dawna, że decydenci nie do końca rozumieją, po co my jesteśmy. Zwróć uwagę, że miliony monet są płacone na naszą edukację. Duża część z nas ucieka na Zachód. Ci te pieniądze tak naprawdę przepala. My bezmyślnie. No ale my tak mamy. Ja tutaj chciałam powiedzieć jasną rzecz moi drodzy, jak Brytyjczycy planują proces? Ja cały czas z Brytyjczykami pracuję, robię dla nich nowe usługi jako ekspert. Za chwilę będę też ekspertem kanadyjskim, więc kolejny kraj mnie prosi o współpracę. Mam nadzieję, że Polska kiedyś też przyjdzie wreszcie do mnie i zapuka, i skorzysta. My swoich nie cenimy, mamy taką narodową cechę. Natomiast protest jest planowany na 25 lat do przodu. Czyli co Anglicy patrzą w kontekście tych kursów? Po co w ogóle wprowadzono opiekę farmaceutyczną W 2005 roku? Zmieniono kompletnie paradygmat stwierdzili Boże kochany, płacimy tyle pieniędzy, tysięcy funtów na edukację tych farmaceutów, a oni tak naprawdę podają tylko z półek leki. Przecież oni mogą robić inne rzeczy. I teraz drugi problem. To był problem.

Piotr Merks
Zabrakło pielęgniarek, zabrakło lekarzy. Ale tak jak mówisz, jest bardzo duża ilość drobnych dolegliwości i problemów, z którymi na poziomie apteki radzimy sobie. Pandemia to pokazała. Robimy badania przed pandemia i po pandemii wzrost ilości jednostek chorobowych było, że tak powiem z 30 do 60. Kilku problemów, z którymi na poziomie 100% rozwiązaliśmy sobie w aptece bez najmniejszego kłopotu przy dostępnych lekach bez recepty. Czyli potencjał jest. Tylko, że tak jak mówię wszyscy o tym mówią, ale nikt nie robi z tego rozwiązań systemowych. I teraz co jeszcze Anglicy planowali? Anglicy patrzą w jaki sposób wygląda rozwój kadr medycznych w kraju i patrzą, kogo będzie za mało i kogo będzie za dużo, Co się wydarzy. My w ogóle takich rzeczy nie mamy, tylko mówimy, że jest tragedia itd. Ale z drugiej strony to jest tak jak ja zapytałem moich kolegów, którzy tworzyli, którzy tworzą opiekę farmaceutyczną, usługi w Wielkiej Brytanii. Mówię słuchaj, jak wy w ogóle, jak w ogóle z lekarzami, to dogadaliśmy. A mówi Słuchaj, lekarze byli tak obciążeni, że byli szczęśliwi, że byli nawet szczęśliwi.

Piotr Merks
A tak naprawdę od czego to się zaczęło? Zaczęło się to od pozwów. Było tak dużo pozwów przeciwko lekarzom, że któregoś dnia przyciśnij Wiecie co? Weźcie już dajcie tym farmaceutą, żeby pilnowali, żeby nas nie pozbywali, bo my jesteśmy zmęczeni. Naprawdę tak było? Drugi temat. Przecież jeśli patrzymy na efektywną ilość wizyt w ciągu roku, to większość tych wizyt one nie są do końca efektywne. Tak też pokazywał raport NFZ u w opracowaniu Ministerstwa Zdrowia z 2021 roku, gdzie też to tworzyłem. Tam pokazane jest jasno, że głównie przychodzimy po powtarzane recepty. W Angli jest ten temat rozwiązany 88% pacjentów to są choroby przewlekłe, ustabilizowane. Wystarczy pójść i w aptece można wydać przez pół roku. Raz na pół roku jest konieczna wizyta. Teraz co robimy w Polsce? Robimy generalnie receptę na 12 miesięcy, która nijak się ma do wytycznych klinicznych, międzynarodowych. No i tworzymy swoją rzeczywistość, która nie ma, że tak powiem, odrealnienia w naukowych publikacjach czy jakichś standardach. Tak, tutaj dokładnie jest tak samo. Więc stwierdzono słuchajcie lekarzy, drodzy, my was potrzebujemy do poważnych rzeczy, bo wy macie więcej umiejętności diagnostycznych, a farmaceuta może obsługiwać wszystko dookoła, to może wam powiedzieć, że pacjent wam przerwał leczenie i nie wiecie o tym, bo później może możecie obciążyć system.

Piotr Merks
Farmaceuta może wam powiedzieć generalnie, że np. za często chodzi po tabletkę dzień po i jest niebezpiecznie, bo może mieć problem z wątrobą. Może powiedzieć np. że wymaga wsparcia w zakresie zatrzymania palenia, bo palenie teraz to jest największy problem. Nie wiem czy wiecie, w Anglii teraz jest kompletnie zakaz, jakby ograniczenie sprzedaży wyrobów tytoniowych. Nastolatkom jest największy problem.

Monika Rachtan
W Polsce to też bardzo duży problem

Piotr Merks
Straszny duży problem wyrobami tytoniowym, ale tutaj szybkie działanie, akcja, reakcja, akcja, reakcja. No my czekamy dopóki coś nie jest seksi politycznie w kontekście takim, że politykowi czy politykom się opłaca, żeby coś fajnego wprowadzić to to zapomnijmy, bo przecież szczepienia to nie jest jakiś wielki sukces. Ja zawsze powtarzam jedną z anegdot mojego serdecznego przyjaciela z Kanady Słuchaj, jeśli oni by tych szczepionek nie zrobili do tych aptek, to przecież by ich na taczkach wywieźli. No tak to by wyglądało.

Monika Rachtan
Tak to jest. Ale ja zawsze mam takie poczucie, że właśnie w ostatnim momencie już jak im się pali, to wtedy sięgają po farmaceutów, że można by było tak jak powiedziałeś zaplanować, przemyśleć tą wiedzę, wykorzystać, ułożyć plan działania i wtedy wszyscy byli zadowoleni i nie doszłoby do takiej sytuacji jak jest teraz. W marcu dowiedzieliśmy się, że.

Piotr Merks
Ma wejść za 12 dni, ta 13 za dwa tygodnie i wszyscy.

Monika Rachtan
Się boją. A po co? Przecież można było usiąść spokojnie, to zaplanować i zrobić to w taki sposób, żeby i farmaceuci czuli się bezpiecznie i żeby tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu i żeby też politycy mogli się tutaj wykazać i spełnić swoje obietnice. Ale słuchaj, powiedziałeś profesjonalizm. Jaki jest profesjonalny farmaceuta, który bezpiecznie dla siebie i dla pacjentki wydaje pigułkę dzień po?

Piotr Merks
Przede wszystkim najważniejsze w profesjonalizmie jest pewna etyka zawodowa. Dla mnie kluczem do wszystkiego jest nie ocenianie. Jak ja czasem słyszę, że ktoś nie wyda tego, bo jest jakaś klauzula sumienia. Słuchajcie, no ja wybrałem zawód medyczny po to, żeby pomagać. Tak, widziałem masę rzeczy. Dla mnie nie tylko apteka ogólnodostępna jest miejscem, gdzie pracowałem. Również pracowałem w szpitalach i widziałem bardzo dużo rzeczy. Na podstawie tego, co widziałem, mógłbym powiedzieć, że czasem miałem dużą styczność z pewną patologią, natomiast nie jestem po to, żeby to oceniać. Ja zawsze wyznaję taką zasadę. Każdego swojego pacjenta traktuję jak członka swojego rodziny, czyli tak jak bym chciał po drugiej stronie, żeby moja mama poszła do apteki i była obsłużona Tak bym chciał obsługiwać każdego. To jest mój priorytet. Druga ważna rzecz ja muszę być wyedukowany, czyli nie na zasadzie wydaje mi się, że mieszkają na Antarktydzie, bo coś mi tam świeci itd. Tylko zadaję pytanie dlaczego i czy są na to dowody naukowe, które mówią, że powinienem tak zrobić. To jest bardzo ważne.

Piotr Merks
Tak, trzecie oczywiście, to też tak jak mówię, odpowiednie studia, bo to jest też. To jest profesjonalizm. Teraz na tych studiach, żeby było super, to musimy być z nowymi trendami na bieżąco, prawda? Zrobimy taką pracę w 2020. Drugim czy trzecim czy 21, gdzie poddaliśmy, poddaliśmy egzaminowi Brytyjskiej Izby Aptekarskiej. Chcieliśmy poddać 12 ostatnich roczników farmacji i chcieliśmy zobaczyć, jak oni sobie radzą z tymi pytaniami klinicznymi. Bo to, co dzisiaj rozmawiamy, czyli przychodzi do ciebie pacjentka, pacjentka ma wagę taką miała niezabezpieczony seks wtedy i wtedy, i teraz. Czy się kwalifikuje, czy nie kwalifikuje, to jest wiedza kliniczna. No i niestety te pytania kliniczne były w jakiś sposób poddane przeze mnie dyskusji. I teraz nie zasadzie krytyki, tylko tego, że powinniśmy zmieniać się, powinniśmy zmieniać. Nigdy. Moją rolą jako eksperta nie było to, żeby cokolwiek krytykować, bo każda, każda reforma to są lata. W Anglii też nie wprowadzono opieki farmaceutycznej z dnia na dzień. Ja nie zapomnę. Słuchajcie, w 2005 roku, jak przyjechałem 2004/2005 w trzy miesiące kazano wszystkim apteką, który miał zakontraktować opiekę farmaceutyczną, budować po konsultacji pod groźbą utraty prawa wykonywania licencji.

Monika Rachtan
Też popełniali te błędy co Polacy.

Piotr Merks
Nie ma sytuacji, w których ludzie nie popełniają błędów tak jak farmaceuta. Słuchajcie, nie zapytacie to ile miałaś pozwów? Miałam dwa. Tak, O Jezu, straszne. To znaczy, że jestem zły? Nie, proszę państwa, jak się pracuje, to się ma pozwy. No tak, taka jest zasada. Kto nie pracuje, to się nie myli. Tak to wygląda. I teraz ja mówię o tym zupełnie lekko, bo to jest część mojej praktyki. Za odpowiedzialność, za odpowiedzialność w Angli dostawałam odpowiednie wynagrodzenie, bo ja biorę na barki wasze zdrowie, wasze życie. Cieszę się, że to mogę wziąć, bo ja się cieszę, że Wy jesteście zadowoleni. Pandemia była też świetnym, świetnym, świetnym czasem. Powiem tak tyle dobrych podziękowań chciałam mówić na antenie, ale tyle alkoholu dobrego, ile mi pacjenci przynieśli podziękowaniem za to, że im pomagałem. Naprawdę to jest takie dziękczynienie. Możliwość dania siebie komuś jest dla mnie naprawdę jedną z głównych cech profesjonalizmu. Co jeszcze? Nie wiem czy wiecie, ale np. w wielu krajach, gdzie farmaceuci muszą przejść specjalne badania predyspozycji do bycia farmaceutą, tak jak i lekarz.

Monika Rachtan
Potrafi.

Piotr Merks
Rozmawiać i lubić ludzi. Bo słuchajcie.

Monika Rachtan
Nie ma chyba nic gorszego jak obrażony na ludzi farmaceuta. Tak samo jak lekarz.

Piotr Merks
Praca z ludźmi, praca z ludźmi. Albo albo ją kochasz, albo się do niej nie nadajesz. Więc ja kocham ludzi. Kocham. Jestem zwierzęciem społecznym, socjalnym. Generalnie moja żona często do mnie mówi Boże kochany, co ty ciągle wymyślasz? Ludzi chcesz ratować, a oni się nie chcą sami uratować. To może w sumie ma rację, ale czy wyobrażacie sobie, żebyście Merksa nie mieli za chwilę? No trochę tak jest.

Monika Rachtan
Ja mam bardzo podobnie, że bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię rozmawiać o pacjentach. Myślę, że taką otwartą rozmową, dialogiem możemy naprawdę bardzo dużo w tym systemie zmienić. Ale jeszcze jedno pytanie dotyczące dotyczące bezpieczeństwa. Bo tak jak mówiłeś, że pracowałeś w okolicy, w okolicy domu publicznego, w aptece i ja sobie wyobrażam taką sytuację mówisz, że nie miałeś wglądu do dokumentacji medycznej, więc że to jest problem. No właśnie, my musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to też może dochodzić do przestępstw na tle seksualnym. I ta tabletka dzień po może być dla kogoś takim taką białą rękawiczką, którą zakłada po takim incydencie, która jest jakby jego sposobem na to, żeby uniknąć odpowiedzialności za to, co robi. Więc my też tutaj farmaceuci przede wszystkim muszą wziąć odpowiedzialność za tą całą sytuację i za wszystkie inne konsekwencje, które mogą się wydarzyć. Jakie masz doświadczenia z tymi zmarłymi?

Piotr Merks
To, co powiedziałaś? Oczywiście farmaceuci muszą wziąć odpowiedzialność, ale musi być rozwiązanie systemowe, które pozwoli im to zrobić. Bo w tej chwili to, że on sobie powie, że o, widzę, że ten pan wykorzystuje nastolatkę, to my nie jesteśmy w stanie. To gdzie mam zadzwonić? Czy mam procedurę, która powie, gdzie mam zadzwonić? No więc ja nawet nie wiem, co zrobić, to powiem szczerze nie no, nie wiem, gdzie w Polsce jaki numer 112 Na pewno nie. Albo straż pożarną, żeby ugasić zapędy. Niemniej jednak nie ma takiej procedury. Więc ja jestem w pełni chętny wziąć odpowiedzialność, ale ja muszę mieć proces złożony I rzeczywiście jak po drugiej stronie, jak zrobią Centrum Planowania Rodziny albo centrum zgłaszania, że tak powiem, sytuacji trudnych, ja muszę mieć ten numer, który odbierze i nie tylko do 16, tylko później.

Monika Rachtan
Mówisz też o tym, że w Anglii jest tak, że pacjentka, która. Przyjmuje tabletkę dzień po. Przyjmuje ją w gabinecie w twojej obecności.

Piotr Merks
Jest świadek, jest świadek. Ja akurat zawsze brałem jedną z moich z moich zaprzyjaźnionych technik, która obserwowała cały proces. Więc Więc po co? Nie wiem, czy mówiłem o tej sytuacji. Nie mówiłem wcześniej. Dzisiaj o tym, jak nie podpisał farmaceuta tej świadkowej. I właśnie ona oskarżała go o to, że molestował ją, a chciała wymusić lek ścisłego zachowania się nie działający. Więc to są przypadki. Powiem tak nie będę dzisiaj psuł nastroju, ale my naprawdę sobie rozmawialiśmy w tym tygodniu z decydentami z innych krajów. Tych testów jest 200, takich typowych, które z pierwszych stron gazet nie schodziły. Natomiast konsekwencją tabletki dzień po było zdrowie reprodukcyjne, wprowadzenie różnych procedur bezpieczeństwa dla kobiet. I ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj rozumieli też tabletkę dzień po jako ukłon w waszą stronę, drogie panie, że ja naprawdę chcę dobrze i chcę, żebyście były bezpieczne. I tak jak mówię, uwielbiam sam seks, więc w dużych ilościach i każdych, tak jak mówi, jestem mega liberalny w tym kontekście. Natomiast zdrowie pacjentek i Polek jest dla mnie niewiarygodnie ważne.

Piotr Merks
Dlaczego wróciłem? Bo poznałem wspaniałą Polkę, z którą mam dziecko i nie mogło być inaczej, więc tym bardziej wróciłem po to, żeby nieść pewien kaganek i odpowiadać na pytania, które dla niektórych wydają się trudne, zwariowane. Proszę mi wierzyć, ja nie robię zwariowanych rzeczy. Zawsze mam na to dokumentację naukową, popierającą moje dziwne nawet czasem tezy.

Monika Rachtan
Cały czas trwają prace Ministerstwa Zdrowia, które mają doprowadzić do tego, żeby ta tabletka dzień po pojawiła się pierwszego, pierwszego maja w aptekach i żeby ten pilotaż ruszył. Wiem, że zasiadam w grupach eksperckich doradza pani minister wraz z innymi ekspertami, jak to powinno wyglądać. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, zdradzić nam, co tam się dzieje na backstage'u i czy jest szansa na to, że ta procedura będzie wprowadzona z głową i będzie miała ręce i nogi?

Piotr Merks
Jako organizacja dostaliśmy do opiniowania projekt rozporządzenia do spraw pilotażu. Wskazaliśmy tam kilka ważnych elementów. Po pierwsze pokazaliśmy, przesłaliśmy do pani minister wyniki ankiety. Chęci farmaceutów zmarnowaliśmy, tak jak to robię w przypadku migotania przedsionków i usług, które też dla nich realizuję. Stwierdziłem, że podejdę profesjonalnie, tak jak to się robi w Anglii. Rozmawialiśmy farmaceutów, jest chęć. To jest bardzo ważne. Teraz drugim elementem jest znalezienie aptek, które będą chciały to robić. Powiem tak z doświadczenia bardzo wielu projektów, które realizuję, to nie jest tak, że wszyscy zaraz ruszą rękami i tak będzie. Jest część, która jest pełni przygotowana, część aptek, która bardzo chce, ale jak to kiedyś, bo mieli, nie ściągnęli, czyli chcieli bardzo, ale nie doszli do końca. Tak się też zdarza i finalnie nawet z przykładów może być tysiąc aptek, które się zgłoszą, a finalnie do końca projektu do 77. To też ten drop, A to wypadanie też często jest dużym problemem, który może nastąpić. Jest to temat ważny. Ministerstwo się spotyka z różnymi aptekami w Polsce, aby zachęcić ich do wejścia w pilotaż.

Piotr Merks
Trzecią rzeczą, którą wysłaliśmy powiem tak nie ma woli politycznej bez satysfakcji, bez satysfakcji pacjentek. Więc też jako organizacja stworzyliśmy zwariowaną ankietę, która oceni zadowolenie z usługi farmaceutycznej po to, żeby zbudować jeszcze większą wolę polityczną na więcej i większy apetyt na nowe rzeczy.

Monika Rachtan
Czyli już nie popełniłeś tego błędu, który popełniłeś?

Piotr Merks
A tak to już zapytam się zapytam. Ja już na pewno z tematem będę pierwszy, który stanie i będzie robił. Tak jak mówię, zawsze wychodzę z tego, że jako że jestem naukowcem i często jesteśmy przekornie, bo jak jestem w nauce, to mówię, że nie jestem praktykiem, więc staram się być jak ta żaba w czasie pożaru puszczy. I inteligentne, i ładne pośrodku stojące.

Monika Rachtan
Planujesz zatrudnić się w aptece?

Piotr Merks
Ja cały czas robię w aptece. Tak kolokwialnie pracuję w aptece, w małej aptece poza Warszawą. Dlaczego poza Warszawą? Bo tam są bardzo fajni ludzie, ale też inne doświadczenia. Zbierasz jednak inaczej. Trudno jest.

Monika Rachtan
Trudno jest. W Warszawie, często mówimy o Warszawie.

Piotr Merks
W Warszawie randomowo. A przede wszystkim to, co jest fajne, to są relacje z pacjentami i pacjentami. Tak jak mówiłem, pandemia przyniosła też dużo fajnych rzeczy, bo szczepienia spowodowały to, że ludzie zaczęli się obnażać przed farmaceutą, co jest też niesamowite. Ja też zawsze podkreślam muszę państwu powiedzieć, że jak pracowałem w Cambridge, to Cambridge to jest ośrodek akademicki, to do mojej żony zawsze mówię słuchaj, tyle piersi młodych, ile się naoglądałem, To, co się dzieje, to szczepieniu się gdzieś tam obdarzamy. Natomiast tyle zmian onkologicznych, które znalazłem i pokazałem i zresetowałem do dermatologów lokalnych, to naprawdę to setki. I ci pacjenci znowu wracali. Tak jak mówię, to było nadprogramowe, bo to nie jest mi płacone, tylko to było nadprogramowe. Natomiast pacjenci byli wdzięczni. A teraz pomyślcie sobie, że to. Rozwiązaniem w ramach. W ramach tego powinienem obserwować znamiona i powinienem zrobić z tego projekt. Ale ja na ten temat.

Monika Rachtan
Też kiedyś rozmawiałam z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i oczywiście lekarze, którzy są świadomi to przyznali mi rację. Natomiast zapytałam kilku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, takich pracujących w jakimś powiatowym szpitalem. Wysłuchaj jak ci przychodzi pacjent z przeziębieniem i tego badasz, to ty patrzysz na jego znamiona, jak malujesz jakieś pieprzyki czy coś. No jak jest jeden to tak jak jest 20 to nie, jak 50 to już na bank nie. I ja się tak czasem mówię jak coś to odpowiedzialność. Ja tam bym stała i wszystko. Ale wypalenie zawodowe rozumiem wszystko. Natomiast znów tak jak mówisz, ten farmaceuta może spełniać tak wiele wspaniałych ról i tak bardzo pomóc temu pacjentowi, że po prostu garściami powinniśmy z tych farmaceutów czerpać dla dobra naszych pacjentów. Ale słuchaj.

Piotr Merks
Dużo na ten temat poruszyłaś, bo na początku to jeszcze Ci wejdę w słowo. Dzisiaj mówię o podejściu, o biznesie ogólnie, więc ważne jest, żeby żeby w opiece nad pacjentem była pewna równowaga pomiędzy możliwością realizowania etycznych postaw farmaceuty versus versus zobowiązań biznesowych, które też są. Przypomnę, że gdyby apteka nie była tak naprawdę miejscem, gdzie główny przychód to jest niestety marża, tylko byłyby dopłaty za usługi, to moglibyśmy w pewnym momencie, tak jak w innych krajach, skompensować tymi usługami zdrowotnymi, tak Hawke Services czy Pharmacy Compliance Services. To wszystko, żeby ta apteka była jednak taką prawdziwą placówką zdrowia. Natomiast no, tu jesteśmy na początku drogi, więc tabletka dzień po jest fajnym wyciągnięciem ręki w kierunku farmaceutów i też tak naprawdę tworzenie woli politycznej to jest tak naprawdę satysfakcja pacjentów i pacjentek. W tym wypadku, jeśli pacjentki pokażą, że są szczęśliwe, to myślę, że to jest droga do kolejnych rzeczy.

Monika Rachtan
Na koniec chciałabym, żebyśmy podsumowali, jak ta procedura w aptece ma szansę wyglądać. Jeżeli te wszystkie rzeczy, które zaproponowaliśmy Ministerstwu Zdrowia, zostaną wprowadzone po to, żeby nasze Vicki, Vicki, nasi widzowie też, żebyście wiedzieli, jak będzie.

Piotr Merks
To wyglądało, rozegrać scenkę. Super, podoba mi się to. Przychodzi do mnie i mówisz dzień dobry, dzień dobry.

Monika Rachtan
Panie magister.

Piotr Merks
I dzień dobry.

Monika Rachtan
Pani magister. Ja przychodzę z taką wstydliwą sytuacją dla mnie, ale potrzebuję tej tabletki dzień po i wiem, że jakąś receptę mi pan magister musi wypisać. To możemy.

Piotr Merks
Nie jest to problem, choć słuchaj, pójdziemy do pokoju konsultacji. Tam w cichości i w bezpiecznym miejscu, z daleka od zgiełku przeprowadzimy pewną rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie problem. Nie chodź za mną. Zaprowadzę cię do pokoju konsultacji po drodze. Jeśli byśmy mieli procedurę wzięcia świadka, mógłbym powiedzieć Chodź jakaś ładna albo chodź popatrzeć, bo mam pacjentkę. Delikatnie dam znać w sposób bardzo dyskretny, żeby ze mną poszła. Proszę, usiądź sobie wygodnie. Musimy troszeczkę papierów wypełnić, żebyś czuła się bezpiecznie.

Monika Rachtan
Ale jakie to będą dokumenty? Będziesz mnie o coś pytał, Co może być? Czego nie chce ci ujawnić.

Piotr Merks
Moja droga? Pozwolisz? Ja jestem Piotr, jestem farmaceuta i dzisiaj z tobą przeprowadzę. Przeprowadzę te konsultacje. Muszę pobrać kilka informacji, dlaczego one są ważne. Przede wszystkim z uwagi na to, że patrzę na tabletkę dzień po i na Twoją prośbę w kontekście bezpieczeństwa, prawda? Jak wiesz, wszystkie leki to dobrodziejstwo ludzkości, ale warte są przyjmowane w sposób właściwy. Więc zadam ci kilka pytań. Dam Ci króciutki wywiad medyczny, bo chciałbym wiedzieć.

Monika Rachtan
Nie mam za dużo czasu.

Piotr Merks
Tak będzie bardzo szybko, maksymalnie 10 minut, więc zadam Ci pytanie szybciutko. Jeśli chodzi w jakim momencie cyklu jesteś, Kiedy sytuacja? Czy to co było powodem, że się do mnie zgłosiłeś? Czy tabletka antykoncepcyjna nie działała, czy to była przypadkowa sytuacja itd. Żebyśmy podjęli najlepszą decyzję w jaki sposób Ci to dać i wtedy Ty odpowiadasz mi na te pytania. Pytam też np. czy miałaś okazję w przeszłości mieć np. ciąży pozamacicznej? Czy przyjmujesz jakieś inne leki typowo farmakologiczne? Pytam Cię o np. dioksyny. Pytam Cię o ich cynę, pytam Cię o antybiotyki, pytam Cię generalnie o różne zioła, suplementy, które przyjmujesz czy cokolwiek, czy masz choroby przewlekłe, bo to jest też bardzo ważne i to mi daje i mówi, że jesteś w pełni w pełni zdrowa.

Monika Rachtan
Nie mierzę, nic nie biorę.

Piotr Merks
Więc potrzebuję tylko szybciutko, żebyś mi złożyła podpis. Ty składasz podpis i w tym momencie mam do Ciebie pytanie. Zadam pytanie czy chcesz tabletkę wziąć ze sobą, czy chcesz, żeby bezpiecznie ją wziąć pod nadzorem? Pamiętaj o tym, że jeśliby cokolwiek, bo możesz się trochę gorzej poczuć, Ale. Ale nie przejmuj się jeszcze w przypadku tej drugiej tabletki dostępnej wagi. Powiedzieliśmy, żeby wzięła ze sobą pacjentka tampon. Albo albo podpaskę. Zaraz, bo może być krwawienie, więc też ją ostrzegaliśmy przed tym, żeby nie zaskoczyć. I to jest kolejny etap. Zobacz, pójdziesz sama, zaczniesz krwawić, jesteś w środku pracy albo jedziesz samochodem. Farmaceuta cię pamięta. Słuchaj, kup sobie podpaskę jeszcze, bo możesz mieć kłopot. Może coś się wydarzyć. Więc ja ją ostrzegam. I teraz słuchaj. Ważne, żebyś wypiła szklankę wody. Przyniosę ci. Dam ci tabletkę, weź sobie. I jak mówi, czy coś jadłaś, zapytam No wiesz co? Nic nie jadłam na pusty żołądek od rana to mówię To niedobrze. Wiesz co, to ja mam takie super pączki.

Piotr Merks
Zawsze kupuję dla swoich pacjentek. Masz, Nie dostaje tego pączka, tak sobie zje, popije sobie itd. I w tym momencie bierze sobie nie na pusty żołądek, tylko.

Monika Rachtan
Czyli nic strasznego, strasznego.

Piotr Merks
I w tym momencie, w tym momencie pacjentka przychodzi i mówi tak Boże, ale było ekstra. Nigdy nikt mi tak nigdy nie zrobił cokolwiek hahaha. Więc ogólnie tak, tak, mniej więcej tak to. Wygląda. Jest opcja tego zabrania do domu? Też czasem się tak zdarzało. Natomiast tak jak mówię, bardziej byliśmy zawsze w kierunku tego, żeby ta panienka czuła się bezpiecznie, no bo jak mówi, to ktoś musi o tym powiedzieć. Te działania potencjalnie niepożądane, one zawsze są. I teraz chodzi o to, że my chcemy zaangażować pacjentkę, proces terapeutyczny, żeby ona była w pełni świadoma tego, co bierze i co się może wydarzyć, żebyś nie zaskoczyła. Więc Więc tak samo jest w przypadku metadon u, który jest używany u pacjentów w aptece, również nadzorowany pacjentów, którzy są uzależnieni od heroiny czy narkotyków twardych. Tak samo jest w przypadku gruźlicy, gdzie też pacjenci pacjenci wynosili tabletki. Więc to jest wszystko to bezpieczeństwa, prawda? Zwracamy uwagę na rzeczy, które mogą cię w jakiś sposób przestraszyć. Nie chciałbym, żebyś się przestraszyła w domu później.

Piotr Merks
Boże, Boże kochane, zaczęło się krwawienie w domu. Boże kochany, co on mi zrobił w zasadzie? Albo dał mi tabletki, które można Boże krwią siusiać i tak dalej, aż zadzwonił co się dzieje i co się dzieje. Nie, nie, spokojnie. Te tabletki zabarwia ją na brązowo. Nic to nie jest krew. Więc to jest moja praca.

Monika Rachtan
Obserwuję rewolucję, która dzieje się obecnie w opiece farmaceutycznej. Tak na naszych oczach. I bardzo się cieszę. Dla mnie ta rozmowa z Tobą i rozmowy z farmaceuta mi, którzy są świadomi, którzy chcą pomagać pacjentom są ogromną przyjemnością. No bo tak jak tu napisaliśmy.

Piotr Merks
Obserwujemy dla Was trudne tematy.

Monika Rachtan
Próbujemy trudne tematy. Ja mam nadzieję, że te wszystkie prace z Ministerstwem Zdrowia potoczą się sprawnie, tak że pierwszego maja faktycznie wejdziemy do apteki, która będzie gotowa na to, albo chociaż do części aptek, które będą gotowe na to, żeby tą pigułkę dzień po wydawać. Jakie jest twoje życzenie na pierwszego maja? Po pierwsze.

Piotr Merks
Żeby w ogóle to wystartowało. Po drugie, żeby zgłosiła się chociaż kilkadziesiąt aptek do tego projektu w różnych rejonach Polski, żeby mniej więcej dość sporo pacjentek mogło z tego korzystać. Ja się nie spodziewam generalnie pamiętać o tym wielkiej rewolucji na początku, bo to też nie będzie tak, że teraz wszystkie pacjentki będą latały, tylko kupowały tabletkę dzień po, prawda? To też jest proces. Dlatego, moi drodzy, jak wchodził po konsultacji i przechodziliśmy z modelu typowo retail owego sprzedażowego, sprzedażowego w model medyczny i medycznie apteki, to nikt nie za mną nie chciał iść do konsultacji. Słuchajcie, a jak już wyjeżdżałem muszę pójść do.

Piotr Merks
Pracy, Muszę Ci coś pokazać. Tak?

Piotr Merks
Więc to jest. To jest proces. Pamiętacie? No u nas progres mamy bardzo szybki. U nas w Polsce dynamika zmian jest strasznie szybka i mam wrażenie, że czasem nie nadążamy nad tym, jak szybko pewne rzeczy się wprowadzają. Dokumentacja medyczna pacjenta i KP jeden z najlepszych wynalazków globalnie. Naprawdę doskonały projekt, żeby tylko szedł dalej i żeby te uprawnienia dalej się rozwijały. Więc u nas nie jest źle. Kwestia jest tylko taka, że nawet rzeczy, które dla nas są nie do wiary niemożliwe. Podejdźmy do tego na zimno, bo naprawdę nie wszystko to jest takie złe, jak jest zrobione i wdrożone w sposób właściwy. Słowo pilotaż, klucz to jest pilotaż. Anglicy też nie wprowadzili pewnych elementów na początku w ogóle, bo także nie było sytuacji takiej. Było to komercyjne, dostępne 100 1000 zł. Też krótką kartkę wypełnia się raz, dwa, trzy, ale szybko Anglicy się zorientowali, że to nie jest bezpieczne dla brytyjskich kobiet. Ogólnie przypominam tam jest relaks, tam jest ogólnie są tematy seksualne, są bardzo powiedzmy, jest przyzwolenie na wiele rzeczy.

Piotr Merks
Tak więc oni też się uczyli i też coraz bardziej restrykcyjnie pewne rzeczy ograli pilotażu. Mi było kilkanaście badań w zakresie tabletki dzień po. Finalnie wypracowano model, który funkcjonuje do dziś dzień, który próbujemy wdrożyć.

Poprzednie odcinki

17.04.2024
00:48:13

Strategie Rzecznika Praw Pacjenta w walce o lepszą jakość opieki zdrowotnej. Odcinek 47

Rzecznik, wspierany przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, angażuje się w działania mające na celu podnoszenie jakości opieki zdrowotnej oraz ochronę i promocję praw pacjentów

10.04.2024
00:37:54

Stwardnienie rozsiane, czyli nieuleczalna choroba, z którą da się żyć. Odcinek 46

Rozpoznanie stwardnienia rozsianego nie jest proste, ze względu na różnorodność i niespecyficzność objawów, które mogą się pojawić.

03.04.2024
01:01:36

Chirurgia robotyczna w walce z rakiem prostaty. Odcinek 45

Podjęcie decyzji o wyborze lekarza specjalisty jest decydującym krokiem dla pacjentów z rozpoznanym rakiem prostaty

27.03.2024
00:49:40

Od smartfonów po e-papierosy czyli problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Odcinek 44

W obliczu narastającego problemu uzależnień wśród najmłodszych, od gier komputerowych przez media społecznościowe, aż po substancje psychoaktywne, społeczeństwo musi zastanowić się, jak chronić dzieci i młodzież.

20.03.2024
00:41:38

Zespoły otępienne – jak rozpoznać i gdzie szukać pomocy? Odcinek 43

W obliczu chorób neurodegeneracyjnych, pacjenci i ich rodziny stają przed wyzwaniami, które wykraczają daleko poza aspekty medyczne

13.03.2024
00:39:41

Kim jest koordynator i jak pomaga pacjentowi chorującemu na raka. Odcinek 42

Rola koordynatora leczenia onkologicznego wykracza daleko poza zadania administracyjne, stając się fundamentem emocjonalnego wsparcia dla pacjentów w obliczu diagnozy

00:00:00